BASES PER AL CONCURS DEL CARTELL DEL CENTENARI

BASES PER AL CONCURS DEL CARTELL DEL CENTENARI

EPNS  1912-2012

 

L' Escola Pia de Nostra Senyora, en el procés de preparació del centenari convoca el concurs de cartells per anunciar la celebració, d'acord amb les següents bases.

 

·         L'objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar el Centenari 1912-2012.

·         El concurs està obert a tothom.

·         Les obres presentades ha de ser originals i inèdites, i la tècnica és lliure.

·       Els cartells han de tenir unes mesures de DIN-A 3 o bé unes altres mides amb una superfície similar. S'han de fer en format vertical i de manera que es pugui reproduir en quadricromia.

·         El cartell ha d'incorporar la llegenda “100 anys al servei de l’educació” i “Escola Pia Nostra Senyora 1912-2012” (es deixarà el logo de l'escola que caldrà demanar a secretaria). En el marge inferior del cartell cal reservar un espai de 2cm. que permeti inserir els logotips dels patrocinadors.

·         Les obres s’han de presentar muntades sobre un suport rígid, per facilitar-ne el trasllat i l’exposició. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. En cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l’autor n’haurà de lliurar una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada. L’autor es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell.

·         Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb el nom del autor, adreça i telèfon.

·         El jurat estarà format per tres professors, dos alumnes de batxillerat i un pare o mare de l’AMPA de l’escola.

·         La dotació del premi és de 300€.

·         El termini pel lliurament dels treballs finalitzarà el dia 18 de juny de 2012 a les 18:00 hores. Caldrà fer el lliurament a la secretaria de l'escola. El veredicte del jurat es farà públic el dia 28 de juny 2012 i l'entrega de premis es farà a l’acte d’inauguració del centenari.

·          La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases i la cessió a l'escola dels drets de reproducció del cartell, si bé en conservarà la propietat intel·lectual.

·          L'original premiat quedarà en poder de l'escola.

·          Els treballs presentats s'exposaran en una zona habilitada de l'escola i es podran veure el dia de la Festa del Caliu de 2013.

·          Els originals no premiats es podran recollir fins a 30 dies després de l’exposició.

·         El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.