Configurat a 'No assignat', l'alineació serà definida per la classe '. Img_caption.none'. Normalment deixarà la imatge centrada a la pàgina.
Configurat a 'Sí', es farà servir el títol de la imatge com subtítol.