banner piago

 

CURSA PIA&GO

El nostre repte és arribar a 15.000 km i 1.000 participants en aquesta primera edició. Tota la informació aquí.

 

banner viatge final curs

 

VIATGES FINAL DE CURS

Podeu fer l'inscripció als viatges de fi de curs 4t ESO i 2n BAT a la botiga online fins el 20 d'octubre.

 

banner botiga online roba

 

ROBA ESPORTIVA

Podeu comprar a la botiga online la roba esportiva per al proper curs 2017/2018.

 

banner summem

 

SUMMEM Aprèn i conviu

En aquest projecte, els estudiants han de descobrir i desenvolupar estratègies que, cooperativament, els ajudin a aprofundir en l’aprenentatge.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Està adreçat a aquells alumnes de BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL de GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR.

Requisits:
A part de la renda familiar, s'ha d'acreditar haver obtingut una nota mitjana de 5,50 punts a 4t d'ESO o prova d'accés si es sol·licita per 1r curs, i també de 5,50 punts a1r Batxillerat o prova d'accés, si es sol·licita per a 2n curs. De tota manera, trobareu tota la informació a la web on es tramita la sol·licitud.

Sol·licitar:
La presentació de l'ajut es realitza a través de la web del Departament d'Ensenyament,

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Termini per presentar la sol·licitud:  
Del 16 d'agost al 3 d'octubre de 2016.

TOT L’ALUMNAT QUE DEMANI LA BECA GENERAL PER BATXILLERAT O FORMACIÓ PROFESSIONAL, caldrà presentar a la secretaria del centre la següent documentació (segons el cas):

1. Còpia del resguard de presentació de la sol·licitud de beca del curs 2016-2017.
2. Documentació acreditativa per tal de justificar qualsevol situació específica al·legada a la sol·licitud amb dret de deducció de la renda familiar (article 16 de la convocatòria). Aquestes situacions han d’estar acreditades en data 31 de desembre de 2015.
3. Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau.
4. Fotocòpia de la resolució o certificat de reconeixement de la disminució de l’alumne/a sol·licitant o dels seus fills o germans amb la indicació del grau legalment qualificat, si escau.

En el cas de l’alumnat que pertanyi a unitats familiars, el lloc de residència de les quals estigui fora de Barcelona i que acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, caldrà adjuntar també la següent documentació:

1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer del lloc de residència a Barcelona durant el curs, si escau.

L’alumnat que hagi presentat la seva sol·licitud com a independent, haurà d’aportar la documentació acreditativa de la seva independència familiar i econòmica i també la següent documentació:

1. Certificat històric de convivència.
2. Titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

L’alumnat amb residència al País Basc o Navarra haurà de presentar també la següent documentació:

1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
3. Certificació de la declaració de la renda o certificat d’imputacions expedit per l’Administració Tributària on constin els ingressos de l’any 2012 de tots els membres computables de la unitat familiar
4. Certificat comprensiu d’àmbit estatal i del País Basc o Navarra dels respectius Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres computables de la unitat familiar.

L’alumnat amb residència a Andorra haurà de presentar també la següent documentació:

1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
3. Extracte de punts de vellesa emès per la Caixa Andorrana de Seguretat Social de cadascun dels membres computables de la unitat familiar de l’exercici fiscal 2012.
4. Certificat comprensiu d’àmbit estatal i d’Andorra dels respectius Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres computables de la unitat família.

L’alumnat en acollida, tutela o extutela haurà d’adjuntar la següent documentació:

1. Còpia de la resolució d’acollida, tutela o extutela de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) o de l’ASJTET (Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats).
2. Certificació del lloc de residència durant el curs escolar (centre d’acollida, pis tutelat, residència, pis de lloguer, etc.).
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Secretariatutorials

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

estada a l'empresa

Guardar

pinterGuardar

vespresGuardar

mediatecaGuardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar