Centre amb Projecte d’Innovació Pedagògica Reconegut pel Departament d’EducacióSUMMEM

 

banner beques senegal

 

BEQUES SENEGAL


Amb l'objectiu d'afavorir l’escolarització d’aquells alumnes que tenen més dificultats per accedir a l’escola .
Del 6 al 31 de maig.


Per a més info, AQUÍ

 

banner recicla cultura

 

RECICLA CULTURA


El dia 24 de maig us convidem a participar a la nostra fira solidària de llibres.
Transforma un llibre en un nou lector!


MÉS INFO+

 

Premis excel·lència educativa

 

PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA

L'objectiu és reconèixer les trajectòries d'alumnes de 2n de Batxillerat amb un bon expedient acadèmic i amb una major alineació amb els valors i actituds que es promouen des de l'escola.

>> Vull saber més <<

 

banner mostra art eixample

 

EXPOSEM!


Mostra d'Art Jove Eixample

Del dia 10 al 29 de maig. Mostra treballs alumnes 1r i 2n de batx. Centre Cívic Urgell.

 

MÉS INFO+

QUI SOM

BREU HISTÒRIA DE L’ESCOLA

Escola Pia Nostra Senyora

 

1.Primers temps. Des dels orígens a 1939.

Un dels fets significatius de la Setmana Tràgica de 1909 fou l’incendi de d’Escola Pia de Sant Antoni. L’edifici quedà tan maltret que era impossible començar-hi les classes del curs 1909-1910. El P. Ramon Piera, Rector de la Comunitat i Director del Col·legi, va llogar el número 7 i els baixos del 5, del Passeig de Gràcia. El primer curs funcionà com a Col·legi de Sant Antoni al Passeig de Gràcia. Aquest curs va arribar a tenir uns 675 alumnes.

El curs 1910-1911 funciona com a Col·legi independent. La Comunitat escull com a nom del Centre el de Col·legi de Nostra Senyora de l’Escola Pia. Havent d’abandonar l’edifici del Passeig de Gràcia, el 1912 es va comprar la casa número 277 del carrer de la Diputació. El dia 13 d’octubre d’aquest any es féu la solemne benedicció de l’edifici. Era una casa de pisos de l’Eixample completament remodelada i adaptada a les necessitats d’una escola. Per exemple, des del primer moment es va construir un espai per fer gimnàstica.

El nombre d’alumnes, en aquesta primera època, girava amb més o menys fluctuacions, al voltant dels sis-cents cinquanta. La major part eren “recomanats”; és a dir, estaven al Col·legi unes hores més de les estrictes de classe. Des de sempre han existit també alumnes gratuïts. S’impartien els ensenyaments de Primària, Comerç i Batxillerat. El Comerç era l’equivalent a l’actual formació professional administrativa. La que s’impartia als col·legis de l’Escola Pia de Catalunya en aquest primer terç del segle XX era innovadora i avançada. El Batxillerat tenia un nivell d’aprenentatge bo, com ho confirma el fet que els cursos de què tenim constància cada any alguns alumnes obtenien premi extraordinari en acabar el Cicle d’estudis. La formació acadèmica dels alumnes es completava amb una maduració integral. L’eina, en el moment de què parlem, va ser les Congregacions. Eren associacions d’alumnes que buscaven desenvolupar el que seria la intel·ligència social dels alumnes. Tenien una doble vessant: religiosa i social. En aquesta tractava de desenvolupar la capacitat de comunicació, mitjançant l’exposició oral o bé escrita de temes d’actualitat, l’intercanvi d’opinions sobre diversos temes, discussió de punts de vista oposats, tot això tenint present el respecte a les persones i a unes normes de funcionament.

L’any 1933, per poder continuar l’activitat acadèmica dins el marc legal establert, concretament la Llei d’Ordes Religiosos de 1932, es va crear la Mútua Bernat Metge. Era una Associació de Pares d’Alumnes que es va fer càrrec del Col·legi. Així va funcionar fins el 18 de juliol de 1936. La Comunitat d’Escolapis va haver d’abandonar l’edifici pel perill que corrien les seves vides. Cinc religiosos varen sofrir una mort cruenta i el local funcionà com a local de la UGT fins el 1939.

2. Segon Període: de 1939 a 1982.

El dia 26 de gener de 1939 el P. Joan M. Vives va prendre possessió de l’edifici en nom de l’Escola Pia i, junt amb els altres escolapis que van arribar, van començar a posar en marxa un altre cop el Col·legi. Les classes s’iniciaren el dia 1 d’abril de 1939 amb més de 700 alumnes.

El 13 de febrer de 1940 es compra l’edifici número 275. Això permet ampliar les disponibilitats d’espai del Col·legi que aquest any ja arriba als 958 alumnes. Aquest mateix any passa a ser residència del P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya. Ho serà fins que l’any 1970 fixarà la Cúria al 80 de la Ronda de Sant Pau, on està a l’actualitat.

El 19 d’agost de 1940 s’inicià la construcció d’una capella a la planta baixa del número 275. Les pintures dels absis són d’en Miquel Farré Albanell. Són pintures catalogades. A més de la capella es van construir nous espais per a la mitja pensió, habitacions dels membres de la comunitat, remodelació de les classes i pati.

El canvi definitiu de la fisonomia del Col·legi es va produir durant el 1960 i següents. S’afegiren dos pisos als edificis existents, es donà una estructura unitària a les dues cases i s’aprofità per refer gairebé totes les plantes per donar al conjunt pràcticament la mateixa estructura que té a l’actualitat. Les modificacions posteriors durant aquest període van respondre a la necessària actualització pedagògica per adaptar-la a les exigències d’una escola puntera.

En acabar la Guerra Civil, es continuà impartint estudis de Primària, Comerç i Batxillerat, amb el Preuniversitari quan s’implantà el Pla d’estudis de 1953. Aquest Pla afavorí l’increment dels alumnes de Batxillerat en detriment de Comerç que va desaparèixer l’any 1958. L’any 1970 el Col·legi es va adaptar a la nova Llei d’Educació. Va deixà de fer Parvulari i se centrà en l’Ensenyament General Bàsic i BUP. Tampoc es féu inicialment el curs de COU

La paraula que sintetitza la vida del Col·legi aquest període seria dinamisme, acció, i adaptació a les noves situacions. Els fets que ho posen de manifest són:

   L’increment del nombre d’alumnes, que ultrapassa els mil i arriba fins als mil cinc-cents l’any 1970, i l’alt rendiment acadèmic que assoleixen.

   L’esperit de renovació que es va manifestar sobretot a Primària durant la dècada dels seixanta, quan s’afegeixen, comparteixen i posen en pràctica les línies pedagògiques que s’anaven introduint en el nostre país.

   La riquesa d’activitats culturals, com representacions teatrals, sortides que poc a poc es van introduint, audicions musicals, per completar les activitats acadèmiques.

   La posada en marxa del centre intern d’Acció Catòlica, molt reconegut en els àmbits d’aquest moviment a Barcelona. Aquest centre es projectà en una activitat important que fou la catequesi setmanal a Mina Pequín. Va ajudar a crear una consciència social en les persones que hi participaren, a part dels serveis de catequesi, escola, dispensari que van oferir al barri.

   La fundació, l’any 1952, de l’agrupament escolta Verge de Núria, portada a terme pels pares Octavi Fullat i Josep Almirall, en un moment en què suposava un trencament amb l’organització de la joventut planificada pel règim franquista. Fou el nucli a partir del qual sorgiren agrupaments escoltes en altres col·legis de l’Escola Pia i model per a altres centres.

   La creació, a partir de 1970 d’una Escolania-Coral, que perdurà fins ben entrada la dècada dels noranta.

A nivell religiós, la renovació litúrgica de la mà d’una figura mundial del cant gregorià, el P. Miquel Altisent.

   Les solucions adoptades per compensar la manca d’espai de jocs: sortides per als petits i espais exteriors per a la pràctica de l’esport. Això va conduir a uns pràctica massiva dels esports els anys setanta.

   Progressiva presència d’educadors no religiosos en llocs de responsabilitat del Col·legi, seguint, però, el Caràcter Propi de l’Escola Pia.

3. Tercer període: de 1982 a l’actualitat.

Per decisió del P. Provincial, Josep M. Balcells, l’Escola Pia de Nostra Senyora es converteix en un centre dedicat a joves i adolescents. Això va significar la progressiva extinció d´EGB i l’arribada a Nostra Senyora del COU “Jaume Bofill”

El curs 1982-1983 fou nomenat director el Sr. Pau López, primer director seglar de l’Escola, que fins aquest moment era director del COU “Jaume Bofill”. A mesura que anaven disminuint els cursos d’EGB, s’incrementaven els de BUP, mentre que es mantenien els de COU. Des de 1979 hi havia noies. Ara passa a ser mixte a tot el BUP. Amb l’augment de grups, s’arribà a tenir en un curs deu grups de primer de BUP.

L’increment d’alumnes va ser possible perquè també es disposava de més espai, ja que a l’any 1984 els religiosos es van traslladar a viure a altres comunitats i l’espai on vivien es va dedicar a aules i a altres activitats del Col·legi. L’església va mantenir les seves funcions per a usos religiosos, però es van ampliar quan convenia a sala d’actes.

L’any 1996 assenyala un punt de divisió en aquest període. L’any 1993 deixa la direcció del Col·legi el Sr. Pau López i el substitueix el Sr. Juan José Albericio.

S’han anat fent les remodelacions necessàries per oferir uns bons serveis al conjunt de nois i noies que es matriculen al Centre. Les últimes han estat l’adequació de les aules per oferir els estudis de FP: el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI) i el curs d’Accés a Cicles de Grau Superior (CAS), que s’imparteixen a partir del curs 2013-2014.

Durant aquests anys s’ha mantingut la diversitat de procedència de l’alumnat, a la qual se li ha afegit una pluralitat de necessitats, reflex de la mateixa societat.

Per això el Col·legi es caracteritza per l’opcionalitat. Sempre s’ha ofert a l’alumne la possibilitat de triar entre una varietat d’opcions com un mitjà perquè sigui l’actor principal del seu itinerari. A la pràctica es manifesta tant a ESO com a Batxillerat. En aquest cicle sempre s’han ofert tots els itineraris possibles. A ESO s’ha multiplicat la part variable del currículum. També s’han anat dissenyant activitats, sortides, seminaris, setmanes culturals, en les quals és important oferir la possibilitat de realitzar tasques triades segons necessitats dels alumnes.

Des que s’ha implantat la figura del tutor, el Col·legi s’ha caracteritzat per una atenció preferent a aquesta acció tutorial, desenvolupada a nivell de grup i a nivell individual. Per a la primera s’han confeccionat diversos programes que es porten a terme en les sessions setmanals. Per a la segona, els tutors disposen de temps per dedicar-lo als alumnes i a les famílies.

Per portar a terme més eficaçment l’orientació dels alumnes, es compta amb institucions externes com, per exemple, “Educaweb”, que assessora els tutors i complementa la seva tasca.

Les activitats acadèmiques, realitzades regularment, assoleixen un acceptable nivell d’èxit escolar, que es manifesta en els resultats de les proves de competències bàsiques a ESO, en les quals s’obtenen resultats per sobre la mitjana de Catalunya i en Batxillerat on l’alt nombre d’aprovats en el Col·legi, queda confirmat per les notes de selectivitat.

S’ofereix als alumnes la possibilitat de participar en activitats que complementen les classes, com per exemple les proves Cangur, o bé amplien els seus horitzons vitals, com són els Programes Internacionals.

Els “Vespres Científics” són una activitat que es porta a terme des de l’any 1997. Es programa a un ritme de 9 sessions anuals. Apropa els membres de tota la Comunitat Educativa, a qui van adreçats, als fenòmens científics, especialment relacionats amb la química i la seva presència en el dia a dia.

Des de l’any 2000 funciona l’Agrupació Jaume Bofill. Li correspon programar i portar a terme activitats que complementen las tasca acadèmica. Aquí trobarem, a més de les activitats esportives, altres que ajuden a crear consciència de pertinença a una col·lectivitat, com la trobada de tota la Comunitat Educativa en la festa del Caliu o la Pujada a peu a Montserrat.

A aquestes activitats cal afegir la presència en el col.legi de la Coral Nostra Senyora i l’Agrupament Escolta Mare de Déu de Núria, hereu del que hem vist anteriorment.

El nom del Col·legi és el d’Escola Pia de Nostra Senyora. La titularitat recau en l’Escola Pia. Els seus objectius, en obrir col·legis, s’encaminen a afavorir i assolir la promoció integral dels alumnes, en la qual, segons el Caràcter Propi de la Institució, té un lloc important l’obertura dels alumnes a la transcendència, seguint el missatge evangèlic. La programació de les activitats específiques recau en el Departament de Pastoral, que ha estat present en la vida del Col·legi des dels seus orígens.