Amb la voluntat d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni amb Academica Corporation –la principal institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual” – volem oferir als nostres alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.

Mitjançant aquest conveni, des de l’escola s’ha implementat per als alumnes a partir de 3r d’ESO que ho desitgin el programa de doble titulació de Batxillerat espanyol iestatunidenc.

Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes des de 3r d’ESO podran estar matriculats a l’escola i simultàniament en una High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

  • Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors…– en un entorn d’estudi i treball.
  • Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–.
  • Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa del’alumne en l’estudi i el treball.

Aprofitem per adjuntar-vos diversos vídeos per conèixer els detalls sobre el programa Diploma Dual: