CANAL ÈTIC

CANAL DE DENÚNCIES LLEI 2/2023

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, Escola Pia de Catalunya posa el Canal de denúncies a disposició de qui hi pugui tenir un interès legítim. Aquest és un sistema intern d’informació que permet reportar, de manera confidencial i àgil, irregularitats que es puguin advertir en el desenvolupament de l’activitat professional, i que puguin suposar infraccions de la normativa legal i/o interna de la Institució.

La identificació de la persona denunciant és totalment voluntària. Escola Pia de Catalunya i les persones responsables de gestionar aquest Canal, adoptaran en qualsevol cas les mesures necessàries per garantir la confidencialitat i protecció de les seves dades personals.

ACCÉS AL CANAL DE DENÚNCIES

MENÚ CANAL ÈTIC