ASSESSORAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS EN INSTITUCIONS ESTRANGERES

Cada cop més, hi ha alumnes que es plantegen seguir els seus estudis universitaris en institucions estrangeres, ja siguin europees o nordamericanes, un cop acabat el 2n de Batxillerat.

És per això, que des del Departament de Programes Internacionals guiem i orientem aquest alumnat, que normalment ha de fer la seva sol.licitud molt abans del que es fa aquí.

Els alumnes interessats estan convocats a una reunió informativa durant el mes de juny, quan fan 1r de Batxillerat, que es repeteix durant el mes de setembre de 2n de Batxillerat.

A partir d’aquí, els alumnes tenen fins a finals d’octubre per confirmar la seva voluntat de començar a fer els tràmits i informar el seu tutor/a i a la responsable dels programes internacionals.

Serà en aquell moment quan començaran un seguit d’entrevistes individuals amb la responsable de programes internacionals per tal d’anar preparant tota la documentació necessària.

És imprescindible ser molt curós en els terminis i els requisits per poder fer l’accés a les institucions desitjades.

L’orientació que es fa des de l’escola sempre és de la part acadèmica de l’estada per tal d’accedir a una institució educativa. És l’alumnat i/o la seva família qui s’ha d’encarregar d’altres aspectes que una decisió com aquesta comporten, com són l’allotjament, visats, assegurances, vols, pressupostos,…