ERASMUS +

En posar en marxa els estudis de Formació Professional a l’escola, vam veure la necessitat que també els nostres alumnes que segueixen aquests estudis poguessin aprofitar les oportunitats dels Programes Internacionals.

És per això que vam sol.licitar l’Erasmus Charter for Higher Education, pas previ per poder demanar el finançament d’un projecte Erasmus+ per a la Formació Professional de Grau Superior.

Clica aquí per veure:

Un cop obtinguda la Carta Erasmus, vam sol.licitar el primer Projecte propi Erasmus+ KA103, l’objectiu del qual és poder oferir beques als alumnes de 2n any de CFGS per anar a fer pràctiques relacionades amb els seus estudis a l’estranger. Així mateix, dins del mateix projecte, vam demanar beques de formació a l’estranger per al nostre professorat de CFGS.

Des del 2016 cada curs hem sol.licitat un projecte Erasmus+ KA103. Formem part també dels projectes consorciats Erasmus+ KA102 (CFGM) i KA103 de la Fundació Barcelona FP i del projecte Erasmus+ KA102 de l’Escola Pia de Catalunya.

Seguiu tota la informació ERASMUS+ al nostre BLOG