PROJECTE CRISS

CRISS és un projecte d’innovació educativa, que té el suport de la Comissió Europea, per a l’avaluació d’una plataforma digital destinada a l’adquisició, avaluació i certificació de les competències digitals en centres d’Educació Secundària.

Vivim una revolució tecnològica que està transformant les nostres vides i la forma en què treballem i ens relacionem. Això fa prioritari que els centres educatius ofereixin a l’alumnat les competències digitals requerides. Per abordar aquest repte i crear un llenguatge comú entre el món de l’educació i el mercat laboral, la Comissió Europea va publicar el 2013 el Marc per al Desenvolupament i el Coneixement de la Competència Digital a Europa (DigComp), que fou actualitzat recentment pel Marc Europeu per a la Competència Digital dels Ciutadans (DigComp 2.1).

Així, la competència digital esdevé una de les 8 competències clau que qualsevol jove ha d’haver adquirit en finalitzar l’ensenyament obligatori per poder incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

CRISS neix amb la finalitat de donar solució a aquesta problemàtica, desenvolupant una plataforma tecnològica per a la certificació de les competències digitals a tot Europa. Amb CRISS, dia a dia, l’alumnat podrà practicar a l’aula les habilitats digitals a través dels continguts de cada assignatura i el professorat podrà conèixer la progressió de les seves competències en temps real perquè continuïn evolucionant en el seu aprenentatge.

QUÈ APORTA EL PROJECTE CRISS?

  1. Potencia les habilitats digitals dels alumnes, amb estàndards europeus i un fonament molt sòlid, producte de la recerca realitzada per universitats i del contrast real amb les escoles en el marc de la competència digital.
  2. La pràctica de la docència de la competència digital amb una eina innovadora i fàcil d’utilitzar.
  3. Fomenta la creativitat i la cooperació entre alumnat i professorat.
  4. Treballa la competència digital de manera integrada en diferents disciplines i no de manera aïllada.
  5. Avalua el nivell de desenvolupament  de la competència digital dels alumnes.
  6. Certifica la competència digital dels estudiants que superin les activitats programades, gràcies a la flexibilitat de la solució pedagògica i tecnològica que s’adapta a les aules i als centres.