PROJECTE SUMMEM

SUMMEM és el Projecte aprovat per la VII Assemblea, realitzada a Mataró l’abril del 2015, on s’acordà iniciar un procés d’actualització pedagògica, en totes les escoles i etapes, perquè el nostre alumnat pugui afrontar el seu futur d’acord amb el reptes que es trobaran en la vida real.

És un projecte interdisciplinari que fonamenta el Treball Cooperatiu (TC) i l’Aprenentatge basat en Bones Preguntes (ABP) i que posa a l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge. Passa d’una estructura individualista a una estructura més flexible i oberta.

Les finalitats del SUMMEM consisteixen en l’aplicació de:

El SUMMEM en 2 minuts
Document del projecte

Els nostres itineraris d’aprenentatge

1r ESO

012! El món té set!

012! El món té set!

Si l’aigua es conserva, per què s’ha d’estalviar?

1r ESO

a la recerca del passat perdut

A la recerca del passat perdut

Com s’ho fa el temps per a posar les coses al seu lloc?

1r ESO

Descobrim Egipte

Descobrim Egipte

Com em poden ajudar els egipcis de l’antiguitat a passar a la història?

2n ESO

Descobrim l’energia que ho mou tot

Descobrim l’energia que ho mou tot

Quanta energia necessitem per jugar?

2n ESO

en quin món vius?

Diferents móns en un

En quin món vius?

2n ESO

Muntem l'acte de Sant Jordi

Muntem l’acte de Sant Jordi

Com es fa un espectacle?

3r ESO

Fem d'emprenedors

Fem d’emprenedors

Per què he de comprar el teu producte?

3r ESO

La maledicció de Tutankhamon

La maledicció de Tutankamon.
Realitat o ficció?

Per què moren els exploradors que entren a les piràmides?

4t ESO

memòria històrica

Memòria històrica:
Recordem per entendre

Com van viure els nostres avis la seva història?

1r, 2n, 3r i 4t ESO

Narrativa Audiovisual

Narrativa audiovisual

De la foto al documental. Com fem les nostres pròpies creacions?

Vols saber-ne més?

Què és l’aprenentatge cooperatiu?

Un dels principals objectius del SUMMEM és que l’alumnat aprengui a treballar de forma col·laborativa:

  1. L’alumnat aprendrà a acceptar reptes que exigiran responsabilitats individuals i de tot el grup, però que no responen a una estructura individualista i competitiva.
  2. L’alumnat tindrà noves oportunitats i formes de participació, també els qui se senten més insegurs a l’hora d’actuar en activitats col·lectives.
  3. Cada alumne podrà gaudir de la confiança en l’ajuda dels seus propis companys, i ell podrà ajudar els altres.
  4. El professorat podrà atendre de forma molt més personalitzada, en grups més petits, i ensenyar a treballar junts.

Què són els Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris?

Un Itinerari parteix d’una situació o d’unes preguntes a resoldre, que generen tot un treball de recerca de solució, integrant-hi tot tipus de coneixements i fent servir unes habilitats i unes actituds específiques.

En conseqüència, aquestes situacions, properes a la realitat de l’alumnat, seran les que l’orientaran cap al que necessita aprendre i donaran sentit al seu aprenentatge i al que fan a l’escola.

Per a la resolució dels reptes, l’alumnat haurà de trencar amb l’organització escolar fragmentada en assignatures, i alhora es concreta en el treball de continguts provinents de les diferents àrees del coneixement, que ells mateixos hauran de relacionar.

En la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àrees i matèries, per a resoldre’ls i afrontar-los.

Els Itineraris d’Aprenentatge poden estar plantejats com a: Projectes, Problemes, Treballs de Recerca o Projectes d’Aprenentatge Servei.