PROJECTE SUMMEM

SUMMEM és el Projecte aprovat per la VII Assemblea, realitzada a Mataró l’abril del 2015, on s’acordà iniciar un procés d’actualització pedagògica, en totes les escoles i etapes, perquè el nostre alumnat pugui afrontar el seu futur d’acord amb el reptes que es trobaran en la vida real.

És un projecte interdisciplinari que fonamenta el Treball Cooperatiu (TC) i l’Aprenentatge basat en Bones Preguntes (ABP) i que posa l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge. Passa d’una estructura individualista a una estructura més flexible i oberta.

Les finalitats del SUMMEM consisteixen en l’aplicació de:

El SUMMEM en 2 minuts
Document del projecte

Els nostres itineraris d’aprenentatge

1r ESO

012! El món té set!

012! El món té set!

Si l’aigua es conserva, per què s’ha d’estalviar?

1r ESO

a la recerca del passat perdut

A la recerca del passat perdut

Com s’ho fa el temps per a posar les coses al seu lloc?

1r ESO

Descobrim Egipte

Descobrim Egipte

Com em poden ajudar els egipcis de l’antiguitat a passar a la història?

2n ESO

Descobrim l’energia que ho mou tot

Descobrim l’energia que ho mou tot

Quanta energia necessitem per jugar?

2n ESO

en quin món vius?

Diferents móns en un

En quin món vius?

2n ESO

Muntem l'acte de Sant Jordi

Muntem l’acte de Sant Jordi

Com es fa un espectacle?

3r ESO

Fem d'emprenedors

Penses com menges?

Com millorem la nostra salut si mengem de manera equilibrada i sana?

3r ESO

La maledicció de Tutankhamon

Emociona’t.

Com influeixen les nostres emocions en la nostra salut? Quin paper els donem en el dia a dia? Com afecten les nostres relacions i la mirada que adrecem als altres?

3r ESO

La maledicció de Tutankhamon

La Unió Europea i jo

Som ciutadans de la Unió Europea. Com ens afecta? Quins drets i deures tenim?

3r ESO

La maledicció de Tutankhamon

Tinc una idea i la vull vendre a tot el món.

Com creem un producte i com el posem en circulació perquè tingui èxit?

4t ESO

memòria històrica

Memòria històrica:
Recordem per entendre

Com van viure els nostres avis la seva història?

4t ESO

memòria històrica

Com serà el meu CV al 2030?

Quines possibilitats tinc per formar-me i continuar els meus estudis? Què he de tenir en compte’ Com puc elaborar el meu full de ruta? On em conduiran les diferents decisions?

1r, 2n, 3r i 4t ESO

Narrativa Audiovisual

Narrativa audiovisual

De la foto al documental. Com fem les nostres pròpies creacions?

Vols saber-ne més?

Què és l’aprenentatge cooperatiu?

Un dels principals objectius del SUMMEM és que l’alumnat aprengui a treballar de forma col·laborativa:

  1. L’alumnat aprendrà a acceptar reptes que exigiran responsabilitats individuals i de tot el grup, però que no responen a una estructura individualista i competitiva.
  2. L’alumnat tindrà noves oportunitats i formes de participació, també els qui se senten més insegurs a l’hora d’actuar en activitats col·lectives.
  3. Cada alumne podrà gaudir de la confiança en l’ajuda dels seus propis companys, i ell podrà ajudar els altres.
  4. El professorat podrà atendre de forma molt més personalitzada, en grups més petits, i ensenyar a treballar junts.

Què són els Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris?

Un Itinerari parteix d’una situació o d’unes preguntes a resoldre, que generen tot un treball de recerca de solució, integrant-hi tot tipus de coneixements i fent servir unes habilitats i unes actituds específiques.

En conseqüència, aquestes situacions, properes a la realitat de l’alumnat, seran les que l’orientaran cap allò que necessita aprendre i donaran sentit al seu aprenentatge i a les activitats que fan a l’escola.

Per a la resolució dels reptes, l’alumnat haurà de trencar amb l’organització escolar fragmentada en assignatures, i treballar  amb els continguts provinents de les diferents àrees del coneixement, que haurà de relacionar.

En la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àrees i matèries, per a resoldre’ls i afrontar-los.

Els Itineraris d’Aprenentatge poden estar plantejats com a: Projectes, Problemes, Treballs de Recerca o Projectes d’Aprenentatge Servei.