PROJECTES

SUMMEM: projecte interdisciplinari que fonamenta el Treball Cooperatiu (TC) i l’Aprenentatge basat en Bones Preguntes (ABP).

CRISS: projecte que promou la consciència d’una identitat digital des de l’ètica i la legalitat vigent, que estableix pautes per a la recerca de fonts fidedignes, el respecte a l’autoria i els copyright i que facilita les eines per a la bona comunicació i els entorns virtuals de col·laboració i de treball, sempre des d’una perspectiva crítica i raonable.

NARRATIVA AUDIOVISUAL: projecte que ofereix a l’estudiant criteris artístics i tècnics vers el llenguatge audiovisual. El projecte contempla 4 modalitats audiovisuals: la fotografia a 1r d’ESO, el curtmetratge de ficció a 2n d’ESO, l’anunci a 3r d’ESO i el documental a 4t ESO.

DIES: projecte que potencia les emocions i els valors humanístics i socials des d’una perspectiva global. Aquest projecte es complementa amb altres activitats com les que deriven del programa ACBnext, l’hora complementària d’habilitats socials i la tutoria grupal.

ENGLISH IN PROGRESS: projecte que facilita adquirir un aprenentatge de l’anglès de forma gradual i progressiva amb l’objectiu d’acreditar el nivell a través del Cambridge Institute i promoure la participació de l’alumnat en projectes i estades internacionals. La segona llengua que l’escola ofereix de manera optativa és l’alemany.