ESPAI COVID-19

L’escola a casa

RECURSOS ONLINE PER AFAVORIR L’ESCOLA A CASA

Per als alumnes que hagin de fer quarentena a casa, els recursos online són una ajuda important per poder dur a terme les tasques. Us hem fet aquest recull, per si us són d’utilitat.

És important remarcar que són recursos complementaris als que l’alumnat ja té al classroom i que els hi ha proporcionat el professorat.

ACCÉS ALS RECURSOS

Encetem un nou curs escolar en el que haurem de seguir convivint amb la pandèmia del SARS-COV-2. Portem un curs d’aprenentatge i un percentatge alt de població vacunada, però no hem d’abaixar la guàrdia i hem de seguir mantenint les mesures i protocols vigents marcats pels Departaments d’Educació i de Salut.  Segueix sent molt important la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets no vacunats, “per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres”.

Habilitem un correu per resoldre els vostres dubtes:

consulta.covid19@nostrasenyora.epiaedu.cat

GENER 22: NOU PROTOCOL COVID-19

Si docents o alumnes tenen simptomatologia, s’han de sotmetre a una prova diagnòstica i no venir a l’escola fins a tenir un resultat negatiu i que els símptomes hagin millorat. Amb febre, calen 24h sense tenir-ne per poder tornar.
 • Els casos positius, finalment fan un confinament de 7 dies com a mínim des de l’inici de símptomes, sempre i quan hagin transcorregut 72h sense tenir-ne i s’ha de mantenir aquest confinament fins que hagin transcorregut 7 dies des de la prova.
 • El personal IMMUNITZAT que sigui contacte estret d’un cas positiu (àmbit privat), no ha de fer quarantena, però ara es recomana que no es reincorpori a l’escola fins a tenir un TAR amb resultat negatiu.
En el cas de tenir un cas positiu en un grup classe:
 • Alumnat amb dues dosis de vacuna: pot fer vida normal si es detecta un cas positiu en el seu grup classe. En aquest cas, tindran possibilitat de fer-se un TAR supervisat en una farmàcia.
 • Alumnat amb una dosi perquè ha passat la COVID en algun moment: des d’avui mateix, a les 4 setmanes de la primera dosi o a les 4 setmanes d’haver passat la COVID, ja es pot administrar la segona dosi. Per tant, a partir d’aquest moment, només aquells alumnes que puguin acreditar passaport COVID (amb la menció 1/1) en el moment de la detecció del cas positiu en el grup classe, podran venir a l’escola amb normalitat. Aquells a qui els hi hagi caducat i no el puguin acreditar, passaran a ser considerat alumnat no immunitzat. Podeu consultar aquí el nou algoritme de vacunació publicat per part de Salut.
 • Alumnat que ha passat la COVID en els darrers 3 mesos:  pot fer vida normal si es detecta un cas positiu en el seu grup classe. En aquest cas, NO tindran possibilitat de fer-se un TAR supervisat en una farmàcia perquè Salut considera altament improbable la seva reinfecció.
 • Alumnat no vacunat o no inclòs en cap dels grups anteriors: s’han de confinar obligatòriament en cas de detectar-se un cas positiu en el seu grup classe. NO tenen possibilitat de fer-se cap prova diagnòstica gestionada per Salut dins l’àmbit escolar.
Donat que els positius s’estan detectant en TAR fets a casa, per tal que sigui vàlid a efectes oficials i de protocols COVID, aquests positius s’han de notificar a Salut i els han de validar. Per fer-ho hi ha diverses opcions:
 • fer-ho trucant al CAP
 • fer-ho a través de la Meva Salut amb una e-consulta i adjuntant la foto
 • anar a una farmàcia amb el test positiu i ells s’encarreguen de fer el tràmit amb Salut (és la opció més ràpida i àgil aquests dies).
En el cas de l’alumnat positiu, l’escola no podrà activar el protocol COVID fins que no consti oficialment a Salut el seu positiu.
Gestió de quarantenes i test antigènic ràpid (TAR) en l’entorn escolar

MESURES COVID

REQUISITS D’ACCÈS A L’ESCOLA

Simptomatologia

Absència de simptomatologia

Febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars, mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua de gust /olfacte o qualsevol quadre infecciós.

Contacte estret

No ser contacte estret

No convivents o contacte estret d’un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 7 dies anteriors, si no es té pauta completa o COVID+<180dies.

Malatia greu

Malalties cròniques d’alta complexitat

Cal portar informe mèdic.

Simptomatologia

Declaració responsable

Declaració responsable + autorització PCR + certificat de vacunació.

MESURES DE PREVENCIÓ

Simptomatologia

MASCARETA

Obligatòria sempre

Contacte estret

VENTILACIÓ

Política de finestres i portes obertes sempre que la climatologia ho permeti.

En cas contrari, obrir cada 20 min durant 5 min.

Malatia greu

RENTAT DE MANS

A l’entrar i sortir de l’escola, del lavabo, al compartir estris, abans i després dels àpats, etc.

Simptomatologia

ESPAIS

Adaptació dels espais i control d’aforaments.

Distància en cas de barreja d’alumnat.

Torns cantina.

Patinets i bicicletes.

Simptomatologia

NETEJA

Un cop al dia, en general.

Contacte estret

KITS DE DESINFECCIÓ/ GEL HIDROALCOHÒLIC

Els tindrem a tots els espais.

Malatia greu

ITINERARIS DIFERENTS

D’entrada, sortida i per circular dins l’escola.

Simptomatologia

ESPAI DE QUARANTENA

Infermeria.

Simptomatologia

MASCARETES

A disposició de l’alumnat en cas de pèrdua, trencament, etc.

Simptomatologia

FORMAT ONLINE

Entrevistes amb famílies, JPO, festes de comiat de curs…

COM HEM D’ACTUAR SI…

La persona que es troba a l’aula, ACOMPANYA a l’alumne/a a infermeria i S’HI QUEDA fins que el/la recullin.

 • Cal que alumne i persona acompanyant es posin una MASCARETA QUIRÚRGICA.
 • Si la persona acompanyant no està vacunada, cal FFP2 + pantalla facial + bata d’un sol ús.
 • Les pertinences de l’alumne/a es guarden en dues bosses d’escombraries.
 • S’ha de trucar a la família per tal que recullin a l’alumne/a de manera immediata.
 • Avisar a PRL per controlar el cas i comunicar-lo a l’autoritat corresponent.

Els alumnes del GCE romanen a l’escola fins acabar la jornada, extremant les mesures de prevenció i seguretat.

 • Els alumnes amb pauta completa de vacunació o COVID+ en els 6 mesos anteriors, poden seguir amb les seves activitats amb tota normalitat, extremant les precaucions. La direcció de l’escola els lliurarà un document identificatiu per fer-se un TAR en una farmàcia de referència.
 • Els alumnes que no tenen pauta completa de vacunació, cal que iniciïn l’aïllament i vagin a casa en acabar la jornada. La direcció de l’escola els facilitarà una carta indicant on passaran la prova PCR i la durada del confinament.

PRESENCIALITAT TOTAL

 • Classes presencials.
 • Ús de mascareta, rentat de mans, distància social, diversificació entrades i sortides…
 • Reorganització de les activitats no estrictament acadèmiques: sortides, viatges, actes de final de curs i graduació.

CONFINAMENT DE GRUPS O D’ALUMNES: L’ESCOLA A CASA

 • Confinament de tot el grup: escenari molt improbable (donat l’alt percentatge de vacunats).
 • Confinament d’alumnes: l’alumnat confinat segueix les classes des de casa via Meet (Classroom). L’alumnat no confinat segueix les classes des de l’aula.
 • No es faran exàmens online.

REDUCCIÓ DE LA PRESENCIALITAT A L’ESCOLA

 • Reducció d’un 20% de la presència de l’alumnat a l’escola (1 dia a la setmana de classes online: Escola a casa).
 • Aquest dia aniria canviant setmanalment.
 • Es mantindrien les sessions (no hores) lectives setmanals.
 • Es mantindrien sempre de manera presencial els tallers i matèries de naturalesa totalment pràctica.

Recordeu que podeu consultar el Pla de retorn i contingència Setembre 2021 a la nostra web

Accés al PDF PLA DE RETORN CURS 21-22