ESPAI COVID-19

L’escola a casa

RECURSOS ONLINE PER AFAVORIR L’ESCOLA A CASA

Per als alumnes que hagin de fer quarentena a casa, els recursos online són una ajuda important per poder dur a terme les tasques. Us hem fet aquest recull, per si us són d’utilitat.

És important remarcar que són recursos complementaris als que l’alumnat ja té al classroom i que els hi ha proporcionat el professorat.

ACCÉS ALS RECURSOS

Encetem un nou curs escolar en el que haurem de seguir convivint amb la pandèmia del SARS-COV-2. Portem un curs d’aprenentatge i un percentatge alt de població vacunada, però no hem d’abaixar la guàrdia i hem de seguir mantenint les mesures i protocols vigents marcats pels Departaments d’Educació i de Salut.  Segueix sent molt important la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, “per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres”.

Habilitem un correu per resoldre els vostres dubtes:

consulta.covid19@nostrasenyora.epiaedu.cat

MESURES COVID

REQUISITS D’ACCÈS A L’ESCOLA

Simptomatologia

Absència de simptomatologia

Febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars, mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua de gust /olfacte o qualsevol quadre infecciós.

Contacte estret

No ser contacte estret

No convivents o contacte estret d’un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors, si no es té pauta completa o COVID+<180dies.

Malatia greu

Malalties cròniques d’alta complexitat

Cal portar informe mèdic.

Simptomatologia

Declaració responsable

Declaració responsable + autorització PCR + certificat de vacunació.

MESURES DE PREVENCIÓ

Simptomatologia

MASCARETA

Obligatòria sempre

Contacte estret

VENTILACIÓ

Política de finestres i portes obertes sempre que la climatologia ho permeti.

En cas contrari, obrir cada 20 min durant 5 min.

Malatia greu

RENTAT DE MANS

A l’entrar i sortir de l’escola, del lavabo, al compartir estris, abans i després dels àpats, etc.

Simptomatologia

ESPAIS

Adaptació dels espais i control d’aforaments.

Distància en cas de barreja d’alumnat.

Torns cantina.

Patinets i bicicletes.

Simptomatologia

NETEJA

Un cop al dia, en general.

Contacte estret

KITS DE DESINFECCIÓ/ GEL HIDROALCOHÒLIC

Els tindrem a tots els espais.

Malatia greu

ITINERARIS DIFERENTS

D’entrada, sortida i per circular dins l’escola.

Simptomatologia

ESPAI DE QUARANTENA

Infermeria.

Simptomatologia

MASCARETES

A disposició de l’alumnat en cas de pèrdua, trencament, etc.

Simptomatologia

FORMAT ONLINE

Entrevistes amb famílies, JPO, festes de comiat de curs…

COM HEM D’ACTUAR SI…

La persona que es troba a l’aula, ACOMPANYA a l’alumne/a a infermeria i S’HI QUEDA fins que el/la recullin.

 • Cal que alumne i persona acompanyant es posin una MASCARETA QUIRÚRGICA.
 • Si la persona acompanyant no està vacunada, cal FFP2 + pantalla facial + bata d’un sol ús.
 • Les pertinences de l’alumne/a es guarden en dues bosses d’escombraries.
 • S’ha de trucar a la família per tal que recullin a l’alumne/a de manera immediata.
 • Avisar a PRL per controlar el cas i comunicar-lo a l’autoritat corresponent.

Els alumnes del GCE romanen a l’escola fins acabar la jornada, extremant les mesures de prevenció i seguretat.

 • Els alumnes amb pauta completa de vacunació o COVID+ en els 6 mesos anteriors, poden seguir amb les seves activitats amb tota normalitat, extremant les precaucions. La direcció de l’escola els lliurarà un document identificatiu per fer-se un TAR en una farmàcia de referència.
 • Els alumnes que no tenen pauta completa de vacunació, cal que iniciïn l’aïllament i vagin a casa en acabar la jornada. La direcció de l’escola els facilitarà una carta indicant on passaran la prova PCR i la durada del confinament.

PRESENCIALITAT TOTAL

 • Classes presencials.
 • Ús de mascareta, rentat de mans, distància social, diversificació entrades i sortides…
 • Reorganització de les activitats no estrictament acadèmiques: sortides, viatges, actes de final de curs i graduació.

CONFINAMENT DE GRUPS O D’ALUMNES: L’ESCOLA A CASA

 • Confinament de tot el grup: escenari molt improbable (donat l’alt percentatge de vacunats).
 • Confinament d’alumnes: l’alumnat confinat segueix les classes des de casa via Meet (Classroom). L’alumnat no confinat segueix les classes des de l’aula.
 • No es faran exàmens online.

REDUCCIÓ DE LA PRESENCIALITAT A L’ESCOLA

 • Reducció d’un 20% de la presència de l’alumnat a l’escola (1 dia a la setmana de classes online: Escola a casa).
 • Aquest dia aniria canviant setmanalment.
 • Es mantenen les sessions (no hores) lectives setmanals.
 • Es mantindrien sempre de manera presencial els tallers i matèries de naturalesa totalment pràctica.

Recordeu que podeu consultar el Pla de retorn i contingència Setembre 2021 a la nostra web

Accés al PDF PLA DE RETORN CURS 21-22