ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Dossier Extraescolars 2023-24
Inscripció Extraescolars 2023-24

OBJECTIUS:

 • Generar una oferta educativa de qualitat en temps de lleure adaptada a la necessitat dels escolars i de les famílies.
 • Desenvolupar el projecte educatiu de l’escola a partir de l’educació en el lleure.
 • Fomentar la pràctica d’activitats culturals a l’escola a partir de l’educació en el lleure

MATRICULACIÓ: 

El sistema d’inscripció per a tothom (alumnes i famílies) serà el següent:

PAGAMENT:

 • Els pagaments s’efectuaran per rebuts trimestrals al mateix compte bancari on es factura a l’escola. Per aquells participants de fora l’escola, també es facturarà un rebut al número de compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció.

 • En concepte de despeses en la tramitació d’altes i gestió en el procés d’inscripció, s’aplicarà una tarifa de 30€ de matriculació per participant no, per activitat.

 • A partir del mes de març no es podrà donar de baixa cap participant de qualsevol de les activitats extraescolars.

 • Les quotes són trimestrals i els mesos de facturació són: octubre 2023 – gener 2024 – abril 2024.

DATES DE LES ACTIVITATS:

 • Inici: totes les activitats començaran la primera setmana d’octubre.
 • Final: la finalització de les activitats extraescolars serà el 31 de maig del 2023.
 • Dies de prova: del 18 al 22 de setembre es faran classes obertes per fer un tast de les activitats.
 • La setmana del 25 de setembre s’informarà de les modificacions i/o anul·lacions que hagin pogut sorgir a les activitats. Totes les activitats han de tenir un mínim de participants.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

Patricia Figueiras Plaza – Responsable d’Educació no formal
patricia.figueiras@nostrasenyora.epiaedu.cat