L’ESCOLA A CASA

ESPAI INFORMATIU PERÍODE DE TANCAMENT

Obrim aquest espai per mantenir-vos informats del dia a dia de les comunicacions més rellevants respecte al període de tancament.

Telèfons de contacte
matins de 9h a 13h consultes acadèmiques > 608758200 
tardes de 15h a 18h per informació en general i consultes sobre matriculació 646969904

L’escola a casa.
Pautes per treballar des de casa

Aquest dies haurem de fer la feina de manera diferent a la que estem habituats. Us expliquem aquí com cal fer-la.

 • L’eina bàsica per realitzar la nostra tasca educativa seran els grups de Classroom que hem creat especialment, en els quals els alumnes han estat donats d’alta.
  • En el cas de l’ESO, hi ha un grup Classroom per cada grup-classe (p. ex. 4ESOa i 4ESOB). El seu nom és “Feines a casa (març 2020)».
  • Pel que fa al Batxillerat, seguim treballant amb els grups-matèria de Classroom que venim utilitzant durant tot el curs.
  • FP: El CGFM de Cures auxiliars d’Infermeria, treballarà amb el classroom de tutoria i la resta de CFGS (Laboratori, Imatge per al diagnòstic, Animació 3D i Màrqueting i publicitat) ho faran a través dels seus grups-matèria.
 • Les feines que els alumnes rebran tindran un format de tasca, en el sentit que  inclouran un termini de lliurament. Aquestes tasques s’aniran renovant, de manera que l’alumnat anirà rebent feina de totes les matèries al llarg de la setmana (treball que realitzarà durant l’equivalent a les seves hores lectives). Un cop acabat el termini de lliurament, els alumnes rebran noves tasques.
 • La realització de les tasques encomanades serà avaluada dins del curs. Per aquesta raó, entenem que és important que  les famílies feu un seguiment de les tasques, treballs i feines que el vostre fill/a tingui encarregades i els ajudeu a organitzar-se.
 • Més enllà de les feines que els alumnes hauran de realitzar, també trobaran al Classroom, si s’escau, apunts, vídeos, enllaços i altres materials de suport que els ajudaran a realitzar la seva feina.
 • Els tutor/es, al Classroom de tutoria, donaran també indicacions genèriques als alumnes sobre com organitzar-se i treballar. Els oferiran el correu electrònic per a comunicar-s’hi, si ho necessiten.
 • Finalment, afegim que el contacte entre les famílies i els tutors/es es mantindrà via correu electrònic.
RECURSOS ONLINE PER AFAVORIR L’ESCOLA A CASA

Aquests dies de treball a casa, els recursos online són una ajuda important per poder dur a terme les nostres tasques. Us hem fet aquest recull, per si us són d’utilitat.

És important remarcar que són recursos complementaris als que l’alumnat ja té al classroom i que els hi ha proporcionat el professorat.

ACCÉS ALS RECURSOS

Preguntes freqüents

Què fer i què no fer a casa?

Us proposem que feu una ullada a les FAQS del Canal Salut de la Generalitat

A nivell d’escola:

Quan està previst retornar a l’escola? 
Mentre duri l’estat d’alarma, no hi ha prevista una data de retorn a les escoles. Malgrat això, el nostre personal docent i administratiu està actiu des de casa i els alumnes poden seguir el curs a través de les eines on-line que tenen habilitades.

Estarà disponible el professorat pel seu alumnat?
El professorat estarà disponible complint la seva tasca docent on-line des de casa.

Com treballaran els alumnes des de casa?
Els alumnes tenen habilitada una carpeta al classroom on el professorat ha pautat diferents activitats i tasques amb un calendari de lliurament. Cada setmana es lliura a l’alumnat l’agenda de tasques programades des de les diferents àrees i es complementa amb sessions grupals on-line per revisar aprenentatges, aclarir coneixements o avaluar respostes.

Els alumnes poden posar-se en contacte amb el/la tutor/a i el professorat?
Els alumnes tenen l’e-mail del seu professorat i dels tutors i es poden posar en contacte en qualsevol moment amb ells. A banda d’aquesta relació bidireccional estan programades setmanalment sessions on-line de tutoria grupal que es combinen amb altres individual.

Què passa amb les preinscripcions d’ESO?

El període de preinscripció oficial per a les etapes d’Infantil, Primària i ESO tal i com ha publicat el Departament d’Educació serà del 13 al 22 de maig. La presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària es farà via telemàtica. Per aquelles persones que no puguin presentar-ho de forma on-line, podran fer-ho de forma presencial, del 19 al 22 de maig, amb cita prèvia a través del e-mail nostrasenyora@escolapia.cat o bé al telèfon 934881166. Consulteu les instruccions a la pàgina web de la nostra escola

Què passarà amb la selectivitat?
Les Proves d’Accés a la Universitat es realitzaran els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol (més informació sobre el calendari de les proves)

L’escola acompanyarà els estudiants que es presenten a les PAU fins els 3 de juliol. Evidentment, els tutors seran al costat dels alumnes durant els dies que duraran les proves.

Sobre les dates de matriculació a la universitat encara no s’han fet públiques.

Quin és el calendari de proves d’accés al CFGM i CFGS?
Les inscripcions es fan del 13 al 21 de maig. Més informació a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ 

Què passa amb els alumnes d’FP que estaven fent pràctiques?
Pel que fa a les pràctiques en els centres de treball (FCT), el Departament d’Educació ha determinat mesures per tal de flexibilitzar la superació del curs per a tot l’alumnat que hagi realitzat el 50% de les hores. També s’han especificat fórmules per aquells casos que no compleixin aquest requisit i que s’informaran des de la Direcció pedagògica d’FP de l’escola.

Què passa amb l’obtenció dels títols FP per a matrícules d’estudis posteriors?
En aquests moments el calendari no ha sofert cap canvi.

Què passa amb els alumnes d’Erasmus+ que estaven a diferents països?
El nostre alumnat que estava fent les seves estades Erasmus+ a Alemanya, Txèquia, Grècia i Holanda han tornat a casa en diferents fases, després d’avaluar cada cas amb l’alumne i amb la seva família.

Quan podrem veure l’escola. Hi ha algunes Portes obertes previstes més endavant?
El 9 de maig farem una jornada de portes obertes virtual per a l’ESO, la FP i el Batxillerat. Per accedir a les portes obertes virtuals cal que feu una preinscripció a través de la pàgina web per habilitar-vos l’accés el dia 9 de maig. A partir d’aquesta data, l’accés restarà obert per totes aquelles famílies que estiguin interessades a través de la pàgina web. En el mateix espai trobareu un espai per poder contactar o formular les qüestions que tingueu.
També podeu conèixer l’escola a través de les nostres xarxes socials (canal Youtube, instagram, twitter, facebook) on podeu veure activitats educatives que es promouen des del Projecte Educatiu de l’Escola.
A la pàgina web hi trobareu el Projecte Educatiu de Centre (PEC) per fer-vos una idea de quina Escola som, quina pedagogia afavorim i quines són les estratègies educatives que implementem.

El calendari escolar podria canviar?
El calendari escolar es manté a hores d’ara i l’activitat escolar finalitzarà el 19 de juny. A partir d’aquesta data, si la situació ho permet, es desplegarà l’Educació en el Lleure a través de casals d’estiu, colònies i altres activitats que es considerin de reforç educatiu davant de la situació de confinament a la que ens ha obligat aquesta pandèmia. Caldrà estar atents a les instruccions de les autoritats en aquest sentit.