LLISTA PLACES ASSIGNADES
 
PLACES EN LLISTA D’ESPERA
       

 

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a 1ESO HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: entre del 9 al 21 de març (ambdós inclosos)

La resta de dates de la preinscripció i matrícula d’aquests ensenyaments, així com els calendaris de la resta d’ensenyaments, es concretaran quan es faci pública la resolució que regula tot el procés, a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

NOU WEB  preinscripcio.gencat.cat

El nou web és responsiu i, per tant, es pot consultar des de qualsevol dispositiu mòbil. Aquest portal presenta els continguts redactats en un llenguatge planer i inclou un ampli centre de suport per a cadascun dels estudis. Es poden trobar podcasts, vídeos, un glossari i també un ampli apartat de preguntes més freqüents, on es dona resposta als dubtes que es plantegen les famílies més sovint a l’hora de formalitzar la preinscripció dels seus fills i filles.
A més, incorpora al menú superior un botó de traducció automàtica, que permet navegar per tot el web en català, castellà, occità-aranès, anglès, francès, italià, portuguès i alemany.
No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu qualsevol qüestió.
Pots consultar les quotes d’aquest any 21-22 aquí. Pel proper curs 22-23, aquestes quotes poden tenir variacions.