17/4/2924 — Avui s’han publicat les llistes amb la puntuació provisional de les sol·licituds presentades al centre. Només cal que revisseu si tot està correcte. Veureu que a la llista surten els noms encriptats posant les dues primeres lletres nom i cognoms.

Si us cal fer alguna esmena podeu contactar directament amb nosaltres  a través del correu nostrasenyora@escolapia.cat.

El període va del 17 al 22 d’abril.

Les properes dates importants a recordar:

2 de maig — Publicació de la llista amb puntuació un cop resoltes les reclamacions
10 de juny — Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera
18 al 26/06 — Matrícula

Llistat baremat

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre:

  1. els criteris de prioritat específics
  2. els criteris generals
  3. els criteris complementaris

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a 1r d’ESO HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat.

PLACES DISPONIBLES CURS 24-25
CURS Ordinàries NEE
1r d’ESO 50 places 10 places
2n d’ESO 2 places 1 plaça
3r d’ESO 0 places 1 plaça
4t d’ESO 0 places 0 plaça

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 8 al 20 de març (ambdós inclosos)

La resta de dates de la preinscripció i matrícula, així com els calendaris de la resta d’ensenyaments, es concretaran quan es faci pública la resolució que regula tot el procés, a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

NOU WEB  preinscripcio.gencat.cat

El nou web és responsiu i, per tant, es pot consultar des de qualsevol dispositiu mòbil. Aquest portal presenta els continguts redactats en un llenguatge planer i inclou un ampli centre de suport per a cadascun dels estudis. Es poden trobar podcasts, vídeos, un glossari. A l’apartat de preguntes més freqüents, es dona resposta als dubtes que es plantegen les famílies a l’hora de formalitzar la preinscripció dels seus fills i filles.

A més, incorpora al menú superior un botó de traducció automàtica, que permet navegar per tot el web en català, castellà, occità-aranès, anglès, francès, italià, portuguès i alemany.

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu qualsevol qüestió.
Pots consultar les quotes d’aquest any 23-24 aquí. Pel proper curs 24-25, aquestes quotes poden tenir variacions.