COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a 1ESO HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat.

Consulteu els criteris de puntuació (a l’espera de la publicació de la resolució al DOCG per part del Departament d’Educació).

A la sol·licitud de preinscripció heu d’informar d’una adreça de correu electrònic i rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d’identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s’envia quan la consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: entre el 23 de març i l’1 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)
Període de matriculació (confirmació de la plaça assignada): entre el 16 i el 22 de juny de 2020; i a partir de 2n d’ESO, entre el 29 de juny i el 3 de juliol (tenint en compte que l’avaluació extraordinària serà del 18 al 23 de juny).
Aquestes són les dates del procés de preinscripció per aquests ensenyaments que estableix el Departament d’Educació per al curs escolar 2020-2021.

La resta de dates de la preinscripció i matrícula d’aquests ensenyaments, així com els calendaris de la resta d’ensenyaments, es concretaran quan es faci pública la resolució que regula tot el procés, a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.