2ESO participa al programa “Compartir Idees” de la  @UABBarcelona

Alumnes de 3r de Ciències ambientals estan fent un projecte d’educació/sensibilització basat en una auditoria dels embolcalls i residus en general, que es generen a l’hora d’esmorzar.

Els principals objectius són:
  • Conscienciar sobre la generació de residus,
  • Promocionar hàbits sostenibles i duradors,
  • Adquirir una eina per fer el primer pas cap a un “model sostenible de bocata” ( taller de Boc’n Roll)
S’han ubicat uns contenidors als passadissos on els alumnes hauran de llençar tots els residus que produeixin durant 15 dies a l’hora d’esmorzar.
Al desembre revisarem les escombraries per veure si s’han reduït els residus després de fer servir el Boc’n Roll.