Aquestes llistes mostren els  alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició i la llista d’espera al centre.

Les properes dates importants a recordar:

18 al 26/06 — Matrícula

Llistat admesos
Llista d’espera