ACCÉS A LA LLISTA ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE EN PRIMERA OPCIÓ
ACCÉS A LA LLISTA ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA

Aquestes llistes, d’acord amb la normativa de protecció de dades, estan anonimitzades.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

Per a qualsevol dubte, podeu escriure un correu a la bústia electrònica oficial del centre: nostrasenyora@escolapia.cat