Aquesta llista mostra la baremació definitiva de les sol·licituds.
Veureu que a la llista surten els noms encriptats posant les dues primeres lletres nom i cognoms.
Les properes dates importants a recordar:
10 de juny — Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera
18 al 26/06 — Matrícula
Llistat baremat definitiu (2-5-24)