Aquesta llista mostra la baremació definitiva de les sol·licituds un cop ateses les reclamacions i fetes les rectificacions necessàries. Igualment, en aquest llistat també es mostrarà el número de desempat que s’hagi assignat a cada sol·licitud per si cal desempatar-la amb el sorteig.
Veureu que a la llista surten els noms encriptats posant les dues primeres lletres nom i cognoms.
 
 
Les properes dates importants a recordar:
10 de juny — Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera
18 al 26/06 — Matrícula
 
Llistat baremat definitiu un cop resoltes les reclamacions