>>  MATRÍCULA NOMÉS PER ALUMNAT NOU AL CENTRE <<

Posem al vostre abast les instruccions per poder realitzar la matrícula en el nostre centre.

La matrícula queda formalitzada una vegada s’hagin realitzat els següents tres passos:

INFORMACIÓ IMPORTANT MATRÍCULA CICLES FORMATIUS

Els TORNS DE MATÍ dels cicles d’Imatge pel Diagnòstic, Laboratori Clínic i Biomèdic i Cures Auxiliars d’Infermeria i el TORN DE TARDA del cicle d’Imatge per al diagnòstic estan complerts però hem habilitat una llista d’espera per a possibles baixes.

Apuntar-se a la llista d’espera

Els grups de tarda de tots aquests cicles (excepte Imatge per al Diagnòstic) tenen places lliures.

Pots consultar les quotes d’aquest any 20-21 aquí. Pel proper curs 21-22, aquestes quotes poden tenir variacions