Benvolgudes famílies,

Seguidament trobareu els documents que cal emplenar per formalitzar la gestió de matrícula pel curs 2020-2021.

ACCÉS AL PAGAMENT ONLINE DE LA MATRÍCULA CURS 2020-21 (BATX I FP)
Lògicament pot quedar pendent de lliurar el resguard del títol del curs que ara estigui cursant l’alumne/a.

IMPORTANT:

Un cop lliurada aquesta documentació i fet el pagament de la matrícula la plaça queda totalment confirmada quedant només pendent la presentació dels documents originals abans esmentats.

Altres documents del vostre interès: