Si docents o alumnes tenen simptomatologia, s’han de sotmetre a una prova diagnòstica i no venir a l’escola fins a tenir un resultat negatiu i que els símptomes hagin millorat. Amb febre, calen 24h sense tenir-ne per poder tornar.
  • Els casos positius, finalment fan un confinament de 7 dies com a mínim des de l’inici de símptomes, sempre i quan hagin transcorregut 72h sense tenir-ne i s’ha de mantenir aquest confinament fins que hagin transcorregut 7 dies des de la prova.
  • El personal IMMUNITZAT que sigui contacte estret d’un cas positiu (àmbit privat), no ha de fer quarantena, però ara es recomana que no es reincorpori a l’escola fins a tenir un TAR amb resultat negatiu.
 
 
En el cas de tenir un cas positiu en un grup classe:
  • ALUMNAT VACUNAT: vida normal, no han de fer cap mena de confinament. Salut els activarà la petició de TAR supervisat i gratuït en una farmàcia a través de l’espai La Meva Salut (ja no lliurarem cartes com hem fet fins ara). Aquest TAR ja no és obligatori, sinó recomanable. Això si, el protocol també recomana que l’alumnat tingui un resultat negatiu en un TAR abans de tornar a l’escola. Com que tot són recomanacions, veurem a la pràctica com acaba aquest tema, perquè no té massa sentit tal i com està redactat.
  • ALUMNAT POSITIU EN ELS DARRERS 3 MESOS: vida normal, no han de fer cap mena de confinament. A aquests alumnes Salut NO els farà cap tipus de prova diagnòstica. Per tant, si volen sortir de dubtes o fer-se-la per precaució, se l’han de pagar ells.
  • ALUMNAT NO IMMUNITZAT: s’han de confinar durant 7 dies des del darrer contacte amb la persona positiva. A aquests alumnes Salut tampoc NO els farà cap tipus de prova diagnòstica. Per tant, si volen sortir de dubtes o fer-se-la per precaució, se l’han de pagar ells.
Donat que els positius s’estan detectant en TAR fets a casa, per tal que sigui vàlid a efectes oficials i de protocols COVID, aquests positius s’han de notificar a Salut i els han de validar. Per fer-ho hi ha diverses opcions:
  • fer-ho trucant al CAP
  • fer-ho a través de la Meva Salut amb una e-consulta i adjuntant la foto
  • anar a una farmàcia amb el test positiu i ells s’encarreguen de fer el tràmit amb Salut (és la opció més ràpida i àgil aquests dies).
En el cas de l’alumnat positiu, l’escola no podrà activar el protocol COVID fins que no consti oficialment a Salut el seu positiu.