Si docents o alumnes tenen simptomatologia, s’han de sotmetre a una prova diagnòstica i no venir a l’escola fins a tenir un resultat negatiu i que els símptomes hagin millorat. Amb febre, calen 24h sense tenir-ne per poder tornar.
  • Els casos positius, finalment fan un confinament de 7 dies com a mínim des de l’inici de símptomes, sempre i quan hagin transcorregut 72h sense tenir-ne i s’ha de mantenir aquest confinament fins que hagin transcorregut 7 dies des de la prova.
  • El personal IMMUNITZAT que sigui contacte estret d’un cas positiu (àmbit privat), no ha de fer quarantena, però ara es recomana que no es reincorpori a l’escola fins a tenir un TAR amb resultat negatiu.
 
 
En el cas de tenir un cas positiu en un grup classe:
  • Alumnat amb dues dosis de vacuna: pot fer vida normal si es detecta un cas positiu en el seu grup classe. En aquest cas, tindran possibilitat de fer-se un TAR supervisat en una farmàcia.
  • Alumnat amb una dosi perquè ha passat la COVID en algun moment: des d’avui mateix, a les 4 setmanes de la primera dosi o a les 4 setmanes d’haver passat la COVID, ja es pot administrar la segona dosi. Per tant, a partir d’aquest moment, només aquells alumnes que puguin acreditar passaport COVID (amb la menció 1/1) en el moment de la detecció del cas positiu en el grup classe, podran venir a l’escola amb normalitat. Aquells a qui els hi hagi caducat i no el puguin acreditar, passaran a ser considerat alumnat no immunitzat. Podeu consultar aquí el nou algoritme de vacunació publicat per part de Salut.
  • Alumnat que ha passat la COVID en els darrers 3 mesos:  pot fer vida normal si es detecta un cas positiu en el seu grup classe. En aquest cas, NO tindran possibilitat de fer-se un TAR supervisat en una farmàcia perquè Salut considera altament improbable la seva reinfecció.
  • Alumnat no vacunat o no inclòs en cap dels grups anteriors: s’han de confinar obligatòriament en cas de detectar-se un cas positiu en el seu grup classe. NO tenen possibilitat de fer-se cap prova diagnòstica gestionada per Salut dins l’àmbit escolar.
Donat que els positius s’estan detectant en TAR fets a casa, per tal que sigui vàlid a efectes oficials i de protocols COVID, aquests positius s’han de notificar a Salut i els han de validar. Per fer-ho hi ha diverses opcions:
  • fer-ho trucant al CAP
  • fer-ho a través de la Meva Salut amb una e-consulta i adjuntant la foto
  • anar a una farmàcia amb el test positiu i ells s’encarreguen de fer el tràmit amb Salut (és la opció més ràpida i àgil aquests dies).
En el cas de l’alumnat positiu, l’escola no podrà activar el protocol COVID fins que no consti oficialment a Salut el seu positiu.