RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre (DOGC 30/10/2020) per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Punt 12. Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

La nostra aposta és per un ensenyament preeminentment presencial pels arguments socioeducatius següents:

  1. L’escola és un espai segur que compleix les normatives de salut on l’alumnat es pot socialitzar de manera segura i responsable.
  2. L’alumnat té el dret a l’educació i només queda garantit íntegrament amb la presencialitat dels seus actors.
  3. Tot l’alumnat té la necessitat d’acompanyament i seguiment per assegurar el seu progrés d’aprenentatge.
  4. L’alumnat en general manifesta la necessitat i voluntat de d’assistir a l’escola després d’uns mesos de confinament força

Així doncs, les mesures que s’aplicaran a batxillerat i FP a partir del dia 9 de novembre seran les següents:

  • Un dia de classe setmanal en modalitat online i quatre dies presencial.
  • Aquest dia no serà fix i variarà cada setmana (seguint l’ordre dels dies de la setmana). L’horari serà el mateix que fins aleshores.
  • El divendres sempre seran presencials (tutories grupals).
  • Aquests dies no seran coincidents entre alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.
  • Reduïm a la meitat dels alumnes dos dies a la setmana i alhora garantim la màxima presencialitat al batxillerat.

GRAU MITJÀ:  CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:

Divisió del grup en 2 subgrups (A/B) i organització setmanal diferenciada per setmana.

GRAU SUPERIOR: 

Atendre la singularitat del grup i de l’especialitat:

Si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar al correu habilitat:  consultacovid19@nostrasenyora.epiaedu.cat