En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’alumnat de Biologia i Geologia de 4t d’ESO inicia un projecte amb l’objectiu de conscienciar sobre els residus que es generen a l’escola i fomentar accions sostenibles per reduir-ne la quantitat generada.

Com ho farem? 

A partir de dilluns 20 de novembre, a l’entrada de l’escola s’habilitaran unes estanteries on totes les persones de l’escola (alumnat, professorat, PAS) hauran de dipositar la brossa d’envasos que ha generat durant les hores escolars: paper d’alumini, tetrabricks, paper film, embolcalls, ampolles de plàstic,…

Estem convençuts que és un projecte molt interessant, i per tant, necessitem la màxima col·laboració per part de tota l’escola!

La Setmana Europea de Prevenció de Residus

En cada edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus es promou la celebració d’actes comuns a tot Europa, basats en una mateixa metodologia i amb l’objectiu comú d’augmentar el seu impacte real en la prevenció de residus.
L’enfoc temàtic de la 15a edició es centrarà en els envasos, amb l’eslògan No t’emboliquis!

La generació de residus d’envasos a la UE ha augmentat de 66 milions de tones el 2009 a 78,5 milions de tones el 2019 (que representa 173 kg per habitant). Per fer front a aquesta situació, el desembre de 2020, la Comissió va establir l’objectiu que tots els envasos haurien de ser reutilitzables o reciclables d’una manera econòmicament viable per l’any 2030 amb l’objectiu de reduir els envasos, el sobreembalatge i, per tant, els residus d’envasos. El paper de la prevenció de residus és clau per assolir l’objectiu.
Evitar l’envasat excessiu i millorar la recollida selectiva pot reduir fortament el fenomen dels residus abandonats en espais naturals i augmentar la qualitat del material a reciclar. Els residus d’envasos generats, segueixen sent clau, ja que no s’han reduït sinó que han augmentat, en part també, per l’auge del comerç electrònic.