EL BATXILLERAT QUE ESTÀS BUSCANT

MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 23-24 OBERTA

A l’Escola Pia Nostra Senyora pots trobar una de les ofertes més complertes de batxillerat

 • Totes les modalitats actuals de Batxillerat:

  • Artístic ( plàstic, audiovisual,  escènic)
  • Científic i Tecnològic
  • Humanístic i Social
 • 12 itineraris diversos

 • 23 matèries optatives

 • Orientació personal dels alumnes

 • Anglès, Francés i Alemany. Acreditació Cambridge

 • Estades a Empreses

EL NOSTRE BATXILLERAT

La proposta del nostre Batxillerat es basa en la diversitat i interdisciplinarietat d’itineraris acadèmics per cobrir tots els interessos dels alumnes i encaminar-los cap als estudis superiors relacionats.

Oferim totes les modalitats de Batxillerat (Arts, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials) i 12 itineraris diferents:

 • Audiovisual (en col·laboració amb l’ESCAC )
 • Expressió Plàstica
 • Disseny Tècnic
 • Expressió Teatral (en col·laboració amb El Timbal i la Sala Beckett)
 • Mediambiental
 • Científic
 • Tècnic
 • Químic
 • Empresarial
 • Social Humanístic
 • Jurídic
 • Filològic.

Completem la nostra proposta de Batxillerat amb una aposta molt clara per la competència investigadora, la competència creativa i la competència lingüística dels nostres alumnes a través del treball de recerca i dels projectes internacionals que fan del nostre Batxillerat una oferta de qualitat educativa.

QUIN BATXILLERAT VULL FER?

Batxillerat modalitat Arts
Batxillerat Modalitat Ciències i Tecnologia
Batxillerat Modalitat CIències Socials i Humanitats

QUÈ FAN ELS NOSTRES ALUMNES DE BATXILLERAT?

OFERTA EDUCATIVA