BEQUES FP A L’EPNS

Des de l’Escola Pia Nostra Senyora oferim un programa de beques de Formació Professional amb la finalitat de facilitar l’accés a itineraris formatius mitjançant l’estudi de cicles de grau mitjà, de grau superior i també els programes de formació inicial o formacions ocupacionals.

Amb aquest programa volem:

  • Possibilitar que joves amb capacitat, talent i vocació puguin accedir a la formació que volen fer sense que les limitacions econòmiques ho impedeixin.
  • Facilitar el desenvolupament d’itineraris formatius que impulsin la inserció laboral de joves en situació socioeconòmica desfavorable.

Les beques assignades poden arribar a cobrir des del 10% dels drets d’ensenyament de cada curs fins a un import màxim del 30%. Això implica que la família hauria d’abonar la resta.

Per als joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica sol·licitarem la Beca Zing (carta de motivació) per a la formació professional.

L’alumne/a haurà de presentar la sol·licitud de beca cada any i signar el document de compromís del becat que emet l’Escola Pia Nostra Senyora.

El total de beques concedides:

BEQUES 2024 – 2025

1a convocatòria per sol·licitar una beca fins al 30 de juny de 2024
FORMULARI DE SOL·LICITUD
CARTA DE MOTIVACIÓ

Beneficiant un total de 105 joves.

Tota la documentació s’ha d’enviar a l’escola, a l’atenció de la persona referent de les Beques FP, Roser Larreula, d’acord amb els terminis indicats:

Escola Pia Nostra Senyora
Diputació, 277
08007 – Barcelona
Tel. 93 488 11 66
beques@nostrasenyora.epiaedu.cat.

Per qualsevol consulta contacte al correu beques@nostrasenyora.epiaedu.cat o al telèfon 93 488 11 66

OFERTA EDUCATIVA