BEQUES FP A L’EPNS

Des de l’Escola Pia Nostra Senyora oferim un programa de beques de Formació Professional amb la finalitat de facilitar l’accés a itineraris formatius mitjançant l’estudi de cicles de grau mitjà, de grau superior i també els programes de formació inicial o formacions ocupacionals.

Amb aquest programa volem:

  • Possibilitar que joves amb capacitat, talent i vocació puguin accedir a la formació que volen fer sense que les limitacions econòmiques ho impedeixin.
  • Facilitar el desenvolupament d’itineraris formatius que impulsin la inserció laboral de joves en situació socioeconòmica desfavorable.

Les beques assignades poden arribar a cobrir des del 10% dels drets d’ensenyament de cada curs fins a un import màxim del 30%. Això implica que la família hauria d’abonar la resta.

Per als joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica sol·licitarem la Beca Zing (carta de motivació) per a la formació professional.

L’alumne/a haurà de presentar la sol·licitud de beca cada any i signar el document de compromís del becat que emet l’Escola Pia Nostra Senyora.

El total de beques concedides:

Grafic-23-24 BEQUES FP

BEQUES 2023 – 2024

1a convocatòria per sol·licitar una beca fins al 30 de juny de 2023
2a convocatòria per sol·licitar una beca de l’1 al 6 de setembre de 2023
FORMULARI DE SOL·LICITUD
CARTA DE MOTIVACIÓ

Beneficiant un total de 98 joves.

Tota la documentació s’ha d’enviar a l’escola, a l’atenció de la persona referent de les Beques FP, Roser Larreula, d’acord amb els terminis indicats:

Escola Pia Nostra Senyora
Diputació, 277
08007 – Barcelona
Tel. 93 488 11 66
beques@nostrasenyora.epiaedu.cat.

Per qualsevol consulta contacte al correu beques@nostrasenyora.epiaedu.cat o al telèfon telèfon 93 488 11 66

OFERTA EDUCATIVA