CFGS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
(en col·laboració amb EVERIS)

INFORMACIÓ GENERAL

 • TITULACIÓ
  Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

 • DURADA

  Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

  • Formació a l’escola: 1.683 hores
  • Formació en centres de treball: 317 hores
 • ACCÉS ALS ESTUDIS (un dels següents):

  • Batxillerat aprovat.
  • Prova d’accés als CFGS aprovada.
  • Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
  • COU o el preuniversitari aprovat.
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Analista programador-informàtic
  • Gestor de projectes informàtics.

Vols més informació del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma?

Folletó CFGS Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma

QUÈ APRENDRÀS?

Sistemes informàtics; bases de dades; programació; llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació; entorns de desenvolupament; accés a dades; desenvolupament d’interfícies; programació multimèdia i dispositius mòbils; programació de serveis i processos; sistemes de gestió empresarial; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i formació en centres de treball.

FORMACIÓ A L’ESCOLA

Comptem amb un equip de professorat format per persones altament qualificades.

Els equipaments permetran l’aprenentatge de les competències professionals des dels més alts estàndards de qualitat.

Tot això en col·laboració amb EVERIS amb els que establirem sinergies a nivells de professorat i de projectes que elaborarem conjuntament com a producte final dels estudis.

A més, comptem amb un servei psicopedagògic que té com a objectiu el d’ajudar els alumnes i les seves famílies al llarg de la seva etapa a la nostra escola en qualsevol dificultat tant a nivell escolar com personal.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Oferim un seguiment acurat de l’alumne durant la seva estada al centre de pràctiques. Contacte permanent entre el tutor al centre de treball, el tutor de pràctiques al nostre centre i l’alumne per tal de garantir el seu aprofitament i aprenentatge.

Aquest cicle formatiu es realitza en col·laboració amb l’empresa EVERIS

Everis

MEMBRES DEL PROGRAMA
ACTIVITATS ESCOLARS
 • Pràctiques en projectes multiplataforma en empreses del sector
 • Activitats d’orientació universitària
 • Visites a fires i exposicions relacionades amb el món de les aplicacions multiplataforma.
EQUIP I MATERIAL

El centre proporciona part del material específic a fi de garantir-ne les característiques tècniques i la uniformitat com a centre.

 • Alguna de les matèries necessiten suport de llibre de text, l’escola facilita l’adquisició a la seva botiga online.
ALTRES SERVEIS
 • Mediateca: de dilluns a divendres de 8h a 19h
 • Programes internacionals: Estades Erasmus + i participació en els programes MUNs
 • Servei d’orientació:  a nivell escolar i personal
 • Cantina: molt útil quan heu de compaginar estudis i feina o pràctiques

OFERTA EDUCATIVA