CFGM Farmacia i Parafarmacia Farmàcia i Parafarmàcia CFGM

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA (FiP)

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS CURS 24-25 OBERTA

INFORMACIÓ GENERAL

 • TITULACIÓ
  Tècnic o tècnica superior en Farmàcia i Parafarmàcia.

 • DURADA

  Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

  • Formació a l’escola: 1.584 hores
  • Formació en centres de treball: 416 hores
 • ACCÉS ALS ESTUDIS (un dels següents):

  • ESO
  • Prova d’accés als CFGM.
  • Tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar (FP1 o equivalent).
  • 2n curs del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) .
  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • SORTIDES PROFESSIONALS:

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per a la dispensació i elaboració de productes farmacèutics,  venda de productes parafarmacèutics, executar  tasques administratives i de control de magatzem. Capaciten per a fomentar la promoció de la salut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

PLA D’ESTUDIS

Curs 2000h
MP1 Oficina de farmàcia 132h
MP2 Dispensació de productes farmacèutics 198h
MP3 Dispensació de productes parafarmacèutics 165h
MP4 Formulació magistral 132h
MP5 Promoció de la salut 99h
MP6 Disposició i venda de productes 66h
MP7 Operacions bàsiques de laboratori 132h
MP8 Primers auxilis 66h
MP9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 99h
MP10 Formació i orientació laboral 66h
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora 66h
MP12 Anglès tècnic 99h
MP13 Síntesi 264h
MP14 Formació en centres de treball 416h
FORMACIÓ A L’ESCOLA

Tot el nostre professorat té una amplia experiència docent i sanitària. Comparteixen l’entusiasme per la seva professió i gaudeixen de compartir-lo i ensenyar-lo als seus alumnes.

Les classes són teòriques i pràctiques. Disposem de tot el material per realitzar tots els protocols sanitaris que s’han d’aprendre.

El millor ensenyament porta al millor aprenentatge.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
 • Pràctiques a diferents farmàcies i parafarmàcies farmàcies en centres sanitaris
 • Seguiment acurat de l’alumne durant la seva estada. Contacte permanent entre el tutor al centre de treball, el tutor de pràctiques al nostre centre i l’alumne per tal de garantir el seu aprofitament i aprenentatge.
 • Seminaris quinzenals. Els alumnes de pràctiques compartiran amb la resta de companys i professors les seves experiències. La discussió sobre les diferents situacions portarà a conèixer i valorar les bones pràctiques.
 • Ajuda contínua. Som amb l’alumne en tots els seus dubtes i dificultats ajudant-lo a aprofitar el màxim possible aquesta experiència.
MEMBRES DEL PROGRAMA
ACTIVITATS ESCOLARS
 • Sortides i conferències del sector sanitari
 • Pràctiques experimentals. Tallers teòrics-pràctics de la mà de professionals sanitaris experts en el sector.
 • Activitats d’orientació acadèmica
EQUIP I MATERIAL

L’aula de pràctiques disposa del material necessari per al correcte desenvolupament de les tècniques.

El centre proporciona part del material específic a fi de garantir-ne les característiques tècniques i la uniformitat com a centre.

 • Alguna de les matèries necessiten suport de llibre de text, l’escola facilita l’adquisició a la seva botiga online.
 • Bata
ALTRES SERVEIS
 • Laboratori: pràctiques de laboratori
 • Mediateca: de dilluns a divendres de 8h a 19h
 • Servei d’orientació:  a nivell escolar i personal
 • Cantina: molt útil quan heu de compaginar estudis i feina o pràctiques

OFERTA EDUCATIVA