CFGS IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR (IDMN)
(en col·laboració amb QUIRON SALUD)

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS CURS 24-25 OBERTA

INFORMACIÓ GENERAL

 • TITULACIÓ
  Tècnic /a superior imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.

 • DURADA

  Dos cursos acadèmics (2000 hores ). De setembre a maig

  • Formació a l’escola: 1419 hores
  • Formació en centres de treball: 581 hores
 • HORARI

  • Matí: de dilluns a divendres de 8.00h a 13.30h
  • Tarda: de dilluns a divendres de 14.30 a 21.00h
 • ACCÉS ALS ESTUDIS:
  Amb la titulació de batxillerat, amb el títol d ‘FP de 2n grau, el curs d’accés a CFGS o amb la prova d’accés a grau superior aprovada.

 • SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Centres hospitalaris: serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.
  • Atenció primària: gabinets de radiologia, centres de salut  i serveis de medicina d’empresa.
  • Centres d’experimentació animal.
  • Indústria: tècnic d’aplicacions i departaments comercials.
  • Unitats de protecció radiològica. Teleradiologia.

PLA D’ESTUDIS

Curs 2000h
Classes 1419h
Atenció al pacient 99h
Anatomia per la imatge 165h
Protecció radiològica 99h
Tècniques de radiologia simple 90h
Fonaments físics i equips 169h
Tècniques de radiologia especial 91h
Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia 90h
Tècniques d’imatge per ressonància magnètica 91h
Tècniques d’imatge en medicina nuclear 66h
Tècniques de radiofarmàcia 66h
Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 66h
Tècniques d’ecografia 165h
Anglès 66h
FOL Formació i Orientació Laboral 99h
Empresa i iniciativa emprenedora 66h
Formació en centres de treball 581h
Tutoria 30h
FORMACIÓ A L’ESCOLA

Tot el nostre professorat té una amplia experiència docent i sanitària. Comparteixen l’entusiasme per la seva professió i gaudeixen de compartir-lo i ensenyar-lo als seus alumnes.

Les classes són teòriques i pràctiques. Disposem de tot el material per realitzar tots els protocols sanitaris que s’han d’aprendre.

El millor ensenyament porta al millor aprenentatge.

MEMBRES DEL PROGRAMA
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
 • Formació pràctica en centres i institucions hospitalàries i de salut de Barcelona i província, segons la normativa i condicions del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
 • Seguiment acurat de l’alumne durant la seva estada. Contacte permanent entre el tutor al centre de treball, el tutor de pràctiques al nostre centre i l’alumne per tal de garantir el seu aprofitament i aprenentatge.
 • Ajuda contínua. Som amb l’alumne en tots els seus dubtes i dificultats ajudant-lo a aprofitar el màxim possible aquesta experiència.

Amb la col·laboració del Grup Quiron Salud

ACTIVITATS ESCOLARS
 • Pràctiques experimentals.

  • A l´escola
  • A  centres de treball Quironsalud
  • A centres NO Quironsalud (Sant Joan de Déu)

 • Activitats d’orientació universitària:

  • Visites guiades a centres de treball QuirónSalud

EQUIP I MATERIAL

El centre proporciona part del material específic a fi de garantir-ne les característiques tècniques i la uniformitat com a centre.

 • Alguna de les matèries necessiten suport de llibre de text, l’escola facilita l’adquisició a la seva botiga online.
 • Bata i ulleres de protecció
 • Equip Radiològic
 • 1 Equip de RX convencional
 • 1 Ecògraf
ALTRES SERVEIS
 • Laboratoris: pràctiques de laboratori
 • Mediateca: de dilluns a divendres de 8h a 19h
 • Programes internacionals: Estades Erasmus + i participació en els programes MUNs
 • Servei d’orientació: a nivell escolar i personal
 • Cantina: molt útil quan heu de compaginar estudis i feina o pràctiques

OFERTA EDUCATIVA