CFGS LABORATORI CLÍNIC i BIOMÈDIC (LCB)
(en col·laboració amb QUIRON SALUD)

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS CURS 24-25 OBERTA

INFORMACIÓ GENERAL

 • TITULACIÓ
  Tècnic /a superior en laboratori clínic i biomèdic

 • DURADA

  Dos cursos acadèmics (2000 hores ). De setembre a maig

  • Formació a l’escola: 1551 hores
  • Formació en centres de treball: 449 hores
 • HORARI

  • Matí: de dilluns a divendres de 8h a 14.30h
  • Tarda: de dilluns a divendres de 14.30 a 21.00h
 • ACCÉS ALS ESTUDIS:
  Amb la titulació de batxillerat, amb el títol de tècnic o tècnica superior o especialista o amb la prova d’accés a grau superior.

 • SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Tècnic en laboratori clínic i biomèdic a centres de salut, a serveis de microbiologia, hematologia, hemoteràpia, bioquímica, immunologia…
  • Tècnic en laboratori alimentari, farmacèutic i cosmètic.
  • Tècnic en laboratori d’investigació i experimentació.
  • Tècnic en laboratori de toxicologia.
  • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

PLA D’ESTUDIS

Curs 2000h
Classes 1551h
MP1: Gestió de mostres biològiques 165h
MP2: Tècniques generals de laboratori 165h
MP3: Biologia molecular i citogenètica 132h
MP4: Anàlisi bioquímic 165h
MP5: Microbiologia clínica 132h
MP6: Tècniques d’anàlisi hematològic 132h
MP7: Tècniques d’immunodiagnòstic 99h
MP8: Fisiopatologia general 132h
MP9: Formació laboral 66h
MP10: Empresa i iniciativa emprenedora 66h
MP11: Projecte Laboratori clínic i biomèdic 231h
MP 12: Formació en centres de treball 449h
Mòdul propi: Anglès 66h
FORMACIÓ A L’ESCOLA

A l’escola Pia Nostra Senyora busquem l’excel·lència en l’educació. Per aquest motiu, i més enllà de tenir unes bones instal·lacions amb tot l’equipament necessari, el més important és l’equip humà que formen el cos de professors.

Tots els professors disposen d’una llarga experiència docent en diferents àmbits, tots ells relacionats amb la biologia. Disposen d’experiència investigadora i de diagnosi clínica desenvolupada al llarg dels anys i dels projectes de recerca en els quals han participat. Que els nostres professors hagin viscut els continguts que ensenyen, fa que puguin omplir-los de significat i que els alumnes ho rebin, entenguin i processin de forma molt satisfactòria.

El nostre lema és que el millor ensenyament porta al millor aprenentatge.

MEMBRES DEL PROGRAMA
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Pràctiques als millors laboratoris clínics i d’investigació, ja sigui a laboratoris d’hospitals, laboratoris clínics privats, laboratoris d’especialitats i laboratoris de recerca.

GARANTIM:

 • Seguiment acurat de l’alumne durant la seva estada. Contacte permanent entre el tutor al centre de treball, el tutor de pràctiques al nostre centre i l’alumne per tal de garantir el seu aprofitament i aprenentatge.
 • Seminaris quinzenals. Els alumnes de pràctiques compartiran amb la resta de companys i professors les seves experiències. La discussió sobre les diferents situacions portarà a conèixer i valorar les bones pràctiques.
 • Ajuda contínua. Som amb l’alumne amb tots els seus dubtes i dificultats ajudant-lo a aprofitar el màxim aquesta experiència.
ACTIVITATS ESCOLARS
 • Sortides a laboratoris
 • Pràctiques experimentals.
 • Activitats d’orientació universitària
 • Visita a una institució de recerca
 • Setmana europea de l’FP (conferències amb professionals del sector)
EQUIP I MATERIAL

El centre proporciona part del material específic a fi de garantir-ne les característiques tècniques i la uniformitat com a centre.

 • Alguna de les matèries necessiten suport de llibre de text, l’escola facilita l’adquisició a la seva botiga online.
 • Bata i ulleres de protecció
 • Retolador de vidre
 • Guants de vinil
ALTRES SERVEIS
 • Laboratoris: pràctiques de laboratori
 • Mediateca: de dilluns a divendres de 8h a 19h
 • Programes internacionals: Estades Erasmus + i participació en els programes MUNs
 • Servei d’orientació: a nivell escolar i personal
 • Cantina: molt útil quan heu de compaginar estudis i feina o pràctiques

OFERTA EDUCATIVA