CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

INFORMACIÓ GENERAL

 • TITULACIÓ
  Tècnic o tècnica en sistemes informàtics i xarxes

 • DURADA

  Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

  • Formació a l’escola: 1.617 hores
  • Formació en centres de treball: 383 hores
 • ACCÉS ALS ESTUDIS :

  Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • ESO aprovada.
  • Prova d’accés als CFGM aprovada.
  • Tenir el títol de tècnic
  • 2n curs de BUP aprovat.
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • SORTIDES ACADÈMIQUES:

  • Estudiar algun batxillerat.
  • Estudiar un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.
  • Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà.
   A Escola Pia Nostra Senyora pots continuar la teva formació en programació al cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma que s’imparteix al mateix centre en format DUAL.
 • SORTIDES PROFESSIONALS:

  •  tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics;
  •  tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
  •  tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet;
  •  tècnic o tècnica de suport informàtic;
  •  tècnic o tècnica de xarxes de dades;
  •  tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
  •  reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
  •  comercial de microinformàtica;
  •  operador o operadora de teleassistència, i
  •  operador o operadora de sistemes.

Vols més informació del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes?

  PLA D’ESTUDIS

  Curs 2000h
  MP1 Muntatge i manteniment d’equips 132h
  MP2 Sistemes operatius monolloc 99h
  MP3 Aplicacions ofimàtiques 165h
  MP4 Sistemes operatius en xarxa 132h
  MP5 Xarxes locals 165h
  MP6 Seguretat informàtica 99h
  MP7 Serveis en xarxa 132h
  MP8 Aplicacions web 66h
  MP9 Formació i orientació laboral 66h
  MP10 Empresa i iniciativa emprenedora 66h
  MP11 Anglès tècnic 99h
  MP12 Síntesi 297h
  MP13 Formació en centre de treball 383h
  MP14 Introducció a la IA i aprenentatge automàtic 99h
  MP17 Tutoria *Hores extres 66h

  MODUL PROPI Introducció a la IA i aprenentatge automàtic

  El mòdul propi que impartim és “Introducció a la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic”, que permetria als estudiants adquirir coneixements en àrees com l’anàlisi de dades, la mineria de dades, la programació d’algoritmes d’aprenentatge automàtic i l’automatització de tasques.
  Aquest mòdul proporcionarà als estudiants una comprensió més profunda de les tecnologies emergents en el sector de la informàtica, i els permetrà explorar possibles aplicacions d’aquestes tecnologies en diferents camps, com la ciberseguretat, l’automatització de processos, l’atenció sanitària, el màrqueting digital, entre altres.
  A més, el mòdul inclou també pràctiques amb eines i programari d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, la qual cosa permet als estudiants adquirir habilitats pràctiques en l’ús d’aquestes tecnologies.

  FORMACIÓ A L’ESCOLA

  Comptem amb un equip de professorat format per persones altament qualificades.

  Els equipaments permetran l’aprenentatge de les competències professionals des dels més alts estàndards de qualitat.

  A més, comptem amb un servei psicopedagògic que té com a objectiu el d’ajudar els alumnes i les seves famílies al llarg de la seva etapa a la nostra escola en qualsevol dificultat tant a nivell escolar com personal.

  FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

  Oferim un seguiment acurat de l’alumne durant la seva estada al centre de pràctiques. Contacte permanent entre el tutor al centre de treball, el tutor de pràctiques al nostre centre i l’alumne per tal de garantir el seu aprofitament i aprenentatge.

  MEMBRES DEL PROGRAMA
  ACTIVITATS ESCOLARS
  • Pràctiques en sistemes informàtics i xarxes en empreses del sector
  • Activitats d’orientació universitària
  • Visites a fires i exposicions relacionades amb el món dels sistemes informàtics i les xarxes.
  ALTRES SERVEIS
  • Mediateca: de dilluns a divendres de 8h a 19h
  • Programes internacionals: Estades Erasmus + i participació en els programes MUNs
  • Servei d’orientació:  a nivell escolar i personal
  • Cantina: molt útil quan heu de compaginar estudis i feina o pràctiques

  OFERTA EDUCATIVA