MENJADOR

SERVEI DE MIGDIA

Tots els alumnes de qualsevol nivell i tipus d’estudi podran quedar-se a dinar a l’Escola. L’empresa ARAMARK en té la concesió i ofereix diferents serveis en funció del tipus d’alumne.

EPNS MENU MENJADOR

PER ALS ALUMES D’ESO

Els alumnes d’ESO estaran atesos pels corresponents responsables de menjador i vigilància, tant en el moment del dinar com en el temps comprès des de la finalització de l’última classe del matí i l’inici de la primera de la tarda. El cost de la mitja pensió inclou el menjar, el servei de menjador i la vigilància, així com les possibles activitats que es puguin realitzar en aquest espai de temps.

Els dimecres i divendres l’atenció als alumnes per part del servei de migdia acabarà a les 15:30 de la tarda, donat que no hi ha classe. De tota manera, si calgués, podran restar a la mediateca fent feina.

Si l’alumne/a està malalt o és baixa temporal per qualsevol altra causa s’haurà de donar avís telefònic a la consergeria del centre o bé per correu electrònic a l’adreça menjador@nostrasenyora.epiaedu.cat, sempre abans de les 09:00 del matí del dia de l’absència.

Si un alumne/a es queda a dinar de forma esporàdica ho podrà fer comprant a consergeria el tiquet abans de les 09:00 del mateix dia.

El menú base es pot consultar a l’enllaç següent.

Butlleta inscripció servei mitja pensió

 PER ALS ALUMNES DE BATXILLERAT I FP

Els alumnes dels ensenyaments post obligatoris podran quedar-se a dinar a l’Escola a l’espai de la cantina (espai reservat per a aquests alumnes on hi ha també persones responsables de la seva atenció, professorat de l’Escola) seguint diferents modalitats.

  •  La primera, amb l’opció de menú normal com els alumnes d’ESO.
  •  La segona, els alumnes podran dur-se el dinar de casa o bé contractar el  servei de plats combinats que ofereix l’empresa. Per fer-ho cal donar-se d’alta seguint el model d’ESO o bé, si és esporàdic, comprant el tiquet a la consergeria abans de les 9:00 del mateix dia.

Butlleta inscripció servei mitja pensió

Menjador
ARAMARKARAMARK. El gust de créixer.