ESPAI MIGDIA

El servei de mitja pensió de l’escola ofereix als seus alumnes la possibilitat de dinar al centre. L’empresa ARAMARK en té la concessió i ofereix diferents serveis en funció del tipus d’alumne.

MENÚ MENSUAL
INSCRIPCIÓ
ALUMNES DE L’ESO

Cada grup de l’ESO tindrà assignat un/a monitor/a amb qui compartirà l’estona de dinar al menjador i l’esbarjo del migdia. El cost de la mitja pensió inclou el monitoratge amb els grups, el servei de menjador i les dietes, així com les possibles activitats que es puguin realitzar en aquest espai de temps.

l’Espai Migdia comprèn un espai i una funció més amplis que el fet de dinar a l’Escola. Ha estat realitzat de manera consensuada amb la Comissió de Menjador de l’escola i l’AFA, ja que creiem en la importància de l’educació en el temps de lleure.

El procés operatiu on està emmarcat al Mapa General de Processos de l’escola és el d’EDUCACIÓ EN L’ÀMBIT NO FORMAL

Els dimecres i divendres l’atenció als alumnes per part del servei de migdia acaba a les 15:00 de la tarda, donat que no hi ha classe. De tota manera, si cal, els alumnes poden quedar-se a la mediateca fent feina.
Si l’alumne/a està malalt o és baixa temporal per qualsevol altra causa, s’ha d’avisar per telèfon a la consergeria del centre, o bé, per correu electrònic a l’adreça menjador@nostrasenyora.epiaedu.cat, sempre abans de les 09:00 del matí del dia de l’absència.
Si un alumne/a es queda a dinar de forma esporàdica ho pot fer, cal, però, que compri a consergeria el tiquet abans de les 09:00 del mateix dia.

Per fer la inscripció al servei  cal descarregar la butlleta d’inscripció i enviar-la omplerta per correu electrònic a l’adreça menjador@nostrasenyora.epiaedu.cat o entregar-la a la recepció de l’escola.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment cal contactar amb la persona responsable del servei del Temps del Migdia: patricia.figueiras@nostrasenyora.epiaedu.cat

ALUMNES DE BATXILLERAT I FP

Els alumnes de Batxillerat i FP disposen d’un espai de menjador propi, la CANTINA, on poden dinar amb el menjar que  porten de casa. Disposen de microones on poden escalfar el menjar.

L’horari setmanal de menjador és de dilluns a divendres de les 13:30 a les 15:30 hores.

Menjador
ARAMARKARAMARK. El gust de créixer.