SECRETARIA TRÀMITS EN LÍNIA

AJUTS I BEQUES

Us donem informació dels diferents ajuts i beques que podeu sol·licitar en els estudis que oferim a l’escola.

ESO

La 1era. convocatòria surt cap al mes de maig i durant el curs hi ha altres convocatòries per noves peticions, alumnat nouvingut i situacions sobrevingudes.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

Es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs.

La sol·licitud es presenta en el centre dins del període establert  i el centre l’ha de lliurar al Consorci.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

Són ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge, trastorn de l’espectre autista o altes capacitats.

La convocatòria surt cap al mes de maig i en general,  el termini de presentació és fins al 30 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

4t d’ESO

La convocatòria surt cap al mes d’abril.

Requeriments:

 • Haver obtingut una nota mitja superior o igual als 9 punts durant el curs anterior.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

La convocatòria surt cap al mes de febrer.

Requeriments:

 • Haver cursat en el sistema educatiu espanyol, el curs anterior, i haver obtingut  una nota mitja de, al menys,  8 punts.
 • Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de (veure bases convocatòria actual)
 • No haver participat en edicions anteriors d’aquest programa.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

BATXILLERAT

La convocatòria surt cap al mes de febrer.

Requeriments:

 • Haver cursat en el sistema educatiu espanyol, el curs anterior, i haver obtingut  una nota mitja de, al menys,  8 punts.
 • Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de (veure bases convocatòria actual)
 • No haver participat en edicions anteriors d’aquest programa.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

La convocatòria surt cap al mes de maig.

Requisits:

 • Haver cursat i finalitzat els dos cursos de batxillerat.
 • Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs indicat en les bases de la convocatòria.
 • Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

La sol·licitud es presenta en el centre dins del període establert  i el centre l’ha de lliurar al Consorci.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

Són ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge, trastorn de l’espectre autista o altes capacitats.

La convocatòria surt cap al mes de maig i en general,  el termini de presentació és fins al 30 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

La convocatòria surt cap a finals de març.

Requeriments:

 • Acreditar haver obtingut una nota mitjana de 5 punts a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat o prova d’accés si es sol·licita per 1r curs. 
 • Acreditar la superació de totes les assignatures de 1r de BATXILLERAT, amb excepció d’una. 
 • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d’acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una.
 • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
 • No superar les rendes familiars que estableix la convocatòria.
 • No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

La convocatòria surt cap al mes febrer.

Requeriments:

 • Haver obtingut beca del Ministeri durant el curs en qué es demana.
 • Haver nascut en l’any indicat en les bases convocatòria actual.
 • Tenir aprovat totalment el curs anterior i haver obtingut, en el curs anterior, una nota final mínima de 7,00 punts en la assignatura d’anglès.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

CICLES FORMATIUS

1a convocatòria per sol·licitar una beca fins el 30 de juny de 2023.

2a convocatòria per sol·licitar una beca de l’1 al 6 de setembre de 2023.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

Són ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge, trastorn de l’espectre autista o altes capacitats.

La convocatòria surt cap al mes de maig i en general,  el termini de presentació és fins al 30 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Informació detallada i accés a la sol·licitud

Oberta convocatòria per al Curs 2023-2024: del dia 27 de març i fins el 17 de maig de 2023, inclòs.

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica des de la pàgina web del Departament d’Educació o del Ministeri d’Educació

Més informació del Ministeri d’Educació: Becas Educación.

Important:

Haureu de sol·licitar-la dins d’aquest termini, fins i tot encara que no sapigueu si estudiareu o no. Haureu d’indicar quins ensenyaments preveieu cursar i en quin centre; posteriorment, cap al mes de setembre, podreu accedir de nou al tràmit i fer-hi les modificacions de dades acadèmiques o personals que calgui (adreça, canvi compte corrent, etc.)

Requeriments:

 • Acreditar haver obtingut una nota mitjana de 5 punts a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat o prova d’accés si es sol·licita per 1r curs. 
 • Acreditar la superació de totes les assignatures de 1r de BATXILLERAT, amb excepció d’una. 
 • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d’acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una.
 • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
 • No superar les rendes familiars que estableix la convocatòria.
 • No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

La convocatòria surt cap al mes febrer. Per a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Requeriments:

 • Haver obtingut beca del Ministeri durant el curs en qué es demana.
 • Haver nascut en l’any indicat en les bases convocatòria actual.
 • Tenir aprovat totalment el curs anterior i haver obtingut, en el curs anterior, una nota final mínima de 7,00 punts en la assignatura d’anglès.

Informació detallada i accés a la sol·licitud