SECRETARIA TRÀMITS EN LÍNIA

CERTIFICAT NIVELL CATALÀ

Els centres privats d’Educació Secundària de Catalunya no poden expedir certificats d’equivalència oficials del nivell de Català, només ho poden fer els centres públics. En el quadre següent veureu les condicions establertes per la normativa i la documentació que cal presentar per comprovar el compliment dels requisits. Recomanem que ho verifiqueu amb l’Institut Públic on penseu fer la sol·licitud.

NIVELL C1

Si tens… Cal haver cursat… Documents que cal presentar
Títol ESO Almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008. Original i fotocòpia:

 • DNI
 • Llibre d’ESO o Historial acadèmic de Primària i ESO*
 • Títol d’ESO (a verificar amb l’Institut on es  sol·licitarà)
Títol Batxillerat Almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATXILLERAT a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Original i fotocòpia:

 • DNI
 • Llibre d’ESO o Historial acadèmic de Primària i ESO*
 • Llibre de Batxillerat o Historial acadèmic de Batxillerat*
 • Títol de Batxillerat (a verificar amb l’Institut on es  sol·licitarà)
Títol BUP Tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979. Original i fotocòpia:

 • DNI
 • Llibre d’EGB*
 • Llibre de BUP*
 • Títol de BUP
Títol FP2 Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979. Original i fotocòpia:

 • DNI
 • Llibre d’EGB*
 • Qualificacions d’FP1 i FP2
 • Títol d’FP2

NIVELL B2

Si tens… Cal haver cursat… Documents que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB) Tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir dels curs 1978/1979. Original i fotocòpia:

 • DNI
 • Llibre d’EGB*
 • Títol de graduat escolar
Títol FP1 Tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979. Original i fotocòpia:

 • DNI
 • Llibre d’EGB*
 • Qualificacions d’FP1
 • Títol d’FP1

* Si no es disposa del llibre d’Escolaritat o historial acadèmic, també es pot presentar un Certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català. En aquest cas nosaltres us podem expedir aquest certificat. Feu la petició a través d’aquest formulari