SECRETARIA TRÀMITS EN LÍNIA

PREINSCRIPCIÓ ESO

Com funciona la Preinscripció

L’inici de l’ESO és un canvi d’etapa important per l’alumnat. Els nostres estudis comencen a 1r d’ESO, per tant, tothom ha de fer la preinscripció per accedir-hi.

Coneix el calendari i els terminis

PREINSCRIPCIÓ ESO

 • Període inicial de sol·licituds: del 8 al 20 de març
 • Sol·licituds fora de termini: del 27 de març al 27 d’abril de 2023
 • Ampliació de sol·licituds per alumnes sense plaça assignada a cap centre que hagin fet preinscripció: del 29 de maig a l’1 de juny de 2023

MATRÍCULA ESO

Qui es pot matricular?

Tots els alumnes que hagin estat admesos durant el període de preinscripció o que hagin estat derivats pel Consorci d’Educació fora d’aquest termini.

Període de matriculació: del 20 al 28 de juny

Preguntes sobre la preinscripció i criteris d’admissió

 1. On hem de fer la preinscripció?

La preinscripció es farà de forma telemàtica al web https://preinscripcio.gencat.cat i amb el suport necessari per aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans.

 1. Puc escollir un centre que no estigui dins de la meva àrea d’influència?

Sí; de fet, a nivell estadístic, una part important dels alumnes que entren a Primer d’ESO són de fora de l’àrea d’influència.

 1. On puc consultar les àrees d’influència?

Podeu consultar les àrees d’influència a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

 1. Quantes escoles puc fer constar en la sol·licitud?

Cada família ha de fer una única sol·licitud telemàtica, en la qual pot fer constar un màxim de DEU ESCOLES, escrites per ORDRE DE PREFERÈNCIA. Si us agrada el nostre projecte educatiu OPTEU COM A PRIMERA OPCIÓ A LA NOSTRA ESCOLA.

 1. Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció?

Per fer la preinscripció es demanen documentsque teniu molt a mà: fotocòpia del DNI del pare o la mare, fotocòpia del DNI de l’alumne (si té més de 14 anys), fotocòpia del llibre de família i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.

 1. Els punts ‘sumen’?

Sí; tots sumen excepte en els CRITERIS DE PROXIMITAT de domicili, que són excloents entre sí.

 1. Què passaria en cas d’empat?

En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En el cas d’empat, el Departament d”Educació efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.

 1. Quan es fan públics els resultats?

Si es segueixen els criteris del calendari de l’any passat, la publicació de les primeres llistes amb la publicació del barem provisional serà 2 o 3 setmanes després de l’últim dia de presentació de les sol·licituds.

Us mantenim informats del procés de preinscripció?

Estem a la vostra disposició per a resoldre les consultes sobre els procés de preinscripció. Envieu un correu a nostrasenyora@escolapia.cat

Si ens voleu facilitar les vostres dades, en el moment que el Departament d’Ensenyament publiqui al DOGC la Resolució de la preinscripció oficial per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2023-2024 us enviarem un correu electrònic amb tota la informació.