SECRETARIA TRÀMITS EN LÍNIA

TÍTOLS

SOL·LICITUD

Aquesta gestió es realitza al finalitzar l’etapa i l’escola genera i lliura els resguards per fer el tràmit a tot l’alumnat aprovat.

A l’ESO és gratuït i als estudis postobligatoris s’han de pagar unes taxes.

Només cal emplenar el formulari de sol·licitud, en els casos següents:

  • Tràmit no realitzat (resguard caducat)
  • Sol·licitar duplicat del títol
  • Consultar estat del títol

Formulari de sol·licitud del Títol (adjuntar documentació acreditativa, si s’escau)

Nosaltres us enviarem, per correu electrònic, el resguard per anar a pagar a La Caixa  i una vegada fet el pagament haureu de passar per la secretaria del centre per tal de que el validem i us donem el vostre resguard signat i segellat. És IMPORTANT que passeu per la secretaria un cop pagat, sinó no es podrà finalitzar el tràmit de sol·licitud.

Horari de secretaria: preferentment, dimarts i dijous de 8h a 10h i dimecres de 15h a 17h.

RECOLLIDA

Quan l’alumne rebi la notificació per recollir el títol s´ha de presentar a la secretaria del centre amb el resguard del títol i el seu DNI/NIE, preferentment en el següent horari: dimarts i dijous de 8h a 10h i dimecres de 15h a 17h, excepte durant els mesos de juny a octubre, per organització del centre, només s’atendran casos excepcionals. En aquest cas, demanar cita prèvia per correu electrònic: academic@nostrasenyora.epiaedu.cat, posant a l’assumpte: “Recollida Títol”  

En el cas que no pugui l’alumne/a recollir personalment el títol, podrà autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la següent documentació:

  • DNI/NIE de la persona autoritzada.
  • Fotocòpia  del DNI del/de la sol·licitant del títol.
  • Resguard del títol.
  • Full d’autorització.